Vejledninger

Masseindrapporter ferie

Opdateret Sep 07, 2020

Har du behov for at indberette ferie på mange medarbejdere, fx sommerferie, kan du benytte ”Masseregistreringer”.


Værktøjet Registrer fravær kan anvendes af personaleledere, men rettigheden kan også tildeles til en sekretær eller anden betroet medarbejder. Opret en sag på basen.kp.dk, hvis du har behov for, at en medarbejder får rettigheder til at masseregistrere ferie.

Sådan masseregistrerer du ferie

  • Klik på det lille tandhjul øverst i højre hjørne.
  • Du vil nu blive omdirigeret til mTIME Admin.
  • Klik på ”Registrer fravær” nederst i venstre side af billedet.
  • Vælg periode fra og til, begge dage inklusive
  • Vælg enhed og ansættelsesvilkår. Vi anbefaler, at du kun vælger én enhed af gangen, indtil du er fortrolig med værktøjet.

Brugerne i den valgte enhed vises nu i ’Brugerlisten’. Du kan vælge brugere fra og til alt efter behov.

Du skal som udgangspunkt ikke forholde dig til ’Fraværstyper’ og ’Prioriteret liste’.

Der registreres kun på de fraværstyper, der fremgår af den prioriterede liste.

Den prioriterede liste fungerer således, at den først trækker medarbejderens ferie med løn, herefter særlige feriedage og til sidst ferie uden løn.

Værktøjet arbejder og skriver en resultatside. Kontroller, at det ser rigtigt ud med antal af feriedage, og vær opmærksom på statuskolonnen. Hvis der meldes en fejl, kan medarbejderen foldes ud ved at klikke på plusset ud for medarbejderens navn.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Træk en rapport over dine medarbejderes flexsaldo
Næste Vejledning Træk en rapport over en medarbejderes projekttimer
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os