Vejledninger

Breakout rooms i Zoom - mulighed for gruppearbejde

Senest opdateret

I Zoom er det muligt at opdele deltagerne i forskellige grupperum, såkaldte “Breakout Rooms”. Det giver mulighed for, at deltagerne i dele af undervisningen kan arbejde sammen i mindre grupper. Undervejs har hosten (underviseren) mulighed for at tilgå de forskellige breakout rooms.

Zoom klienten opdateres tit så husk altid at checke at du har den nyeste version. Se her hvordan du checker at du har den seneste version: Check at du har den seneste version af Zoom klienten

Det er kun hosten, der kan oprette og administrere breakout rooms.

1. Oprettelse af breakout rooms

Breakout rooms kan oprettes, når du afholder et møde/undervisning med deltagere i.

 1. Vælg ”Breakout Rooms” i bjælken.
 2. Angiv hvor mange breakout rooms, der skal oprettes.
 3. Angiv om fordelingen af deltagere til breakout rooms skal fordeles automatisk, manuelt af underviseren  eller deltagerne selv fordeler sig
 4. Klik ”Create Rooms” for at oprette breakout rooms (Deltagerne bliver ikke fordelt ud i de forskellige breakout rooms endnu)

Deltagerne har ikke længere adgang til "main session" (hovedrummet) eller det dertilhørende materiale, chat mm., idet der oprettes breakout rooms. Det er derfor vigtigt, at materiale eller andet som deltagerne skal anvende i deres arbejde i breakout rooms, er tilgængeligt andetsteds f.eks på. IntraPol eller Itslearning.

 1. Det er muligt at omdøbe titlerne på breakout rooms ved at føre musen over titlen f.eks. ”Breakout Room 1” og derefter klikke på ”Rename”.
 2. Det er muligt at ændre på breakout rooms og flytte deltagere fra et breakout room til et andet. Dette gøres ved at flytte musen over den pågældende deltager og derefter klikke på “Move To”. Er der deltagere der ikke indgår i et breakout room, fremgår de under “Unassigned” og kan tilføjes på samme vis ved at flytte musen over deltageren og derefter klikke på “Assign to”.
 3. Klik på ”Open All Rooms”, hvorefter breakout rooms oprettes og deltagerne automatisk flyttes derud.

Undervejs kan deltagerne ryge ud af et breakout room, hvorefter de ikke selv kan komme ind i breakout room igen. Det er kun hosten/underviseren, der kan flytte dem tilbage i et breakout room. Det er derfor vigtigt løbende at tjekke om nogle deltagere står som "unassigned" (Ses ved at klikke på "Breakout Rooms" i den sorte menubjælke for at få pop-up vinduet frem), herefter de kan tilføjes ved at føre musen over deltageren og derefter klikke på "Assign to".

2. Kommunikation i breakout rooms

 • Som underviser/host kan du deltage i alle breakout rooms dog ikke på samme tid. Du deltager i et breakout room ved at klikke på “Join” i pop-up menuen “Breakout rooms", hvorefter du flyttes fra main session til det pågældende breakout room. Du kan komme tilbage til main session ved at klikke på “Leave Breakout Room” eller ved at klikke på “Leave” i pop-up menuen “Breakout Rooms”.
 • Deltagerne i et breakout room har desuden mulighed for at tilkalde dig, så du kan deltage i deres breakout room ved at klikke på ”Ask for help”. Når du som underviser/host bliver inviteret ind i et breakout room, får du følgende pop-up meddelelse:
 1. Klikker du på ”Later” orienteres deltagerne i det pågældende breakout room om, at du ikke har tid på nuværende tidspunkt, og at de skal prøve igen senere.
 2. Klikker du på ”Join Breakout Room”, flyttes du over i det pågældende breakout room. Når du er færdig med at assistere i et breakout room, kan du enten tilgå et nyt breakout room eller gå tilbage til main session.

3. Afslutning af breakout rooms

Når breakout rooms skal afsluttes, er det muligt at lukke alle breakout rooms og bede deltagerne komme retur til main session. Det gøres ved:

 • Klik på ”Close All Rooms” i pop-up menuen ”Breakout Rooms”. Herefter får alle deltagere en pop-up meddelelse, der beder dem vende tilbage til main session. De får et minut til at færdiggøre deres gruppearbejde, inden de automatisk bliver sendt tilbage til main session.

4. Udvidede funktioner/indstillinger i breakout rooms

Når du opretter breakout rooms, er der nogle udvidede funktioner som kan være nyttige.

 1. Vælg om alle deltagere automatisk skal ud i deres breakout rooms, når du åbner dem. Derved skal deltagerne ikke godkende, men bliver automatisk flyttet til deres pågældende rum.
 2. Vælg om deltagerne skal have lov til at gå tilbage til main session, når de har lyst. Alternativt er det først, når du lukker alle breakout rooms, at de kan gå tilbage til main session.
 3. Sæt tid på, hvor længe deltagerne skal være i deres breakout rooms. Du kan vælge om du vil have en besked, når tiden er gået.
 4. Indstil hvorvidt deltagerne skal have tid til at færdiggøre deres arbejde inden de kommer tilbage til main session.

6 Kommentarer

Henning Hansen

Gruppearbejde: Hvordan kan jeg selv fordele deltagerne på de forskellige grupper dvs. selv bestemme gruppesammensætningen?

Katrine Schultz

Når du opretter breakout rooms kan du vælge om de skal oprettes automatisk eller manuelt. Her vælger du det antal breakout rooms du ønsker at oprette samt vælger manuel oprettelse (se det første billede i denne vejledning). Når du har klikket "Create Rooms" kommer der et pop-up vindue op, hvor du kan se de antal breakout rooms, som du har oprettet (se andet billede i denne vejledning). Herefter klikker du på "Assign" og frem kommer en liste med de deltagere, der er i mødet. Vælg de deltagere der skal i de respektive breakout rooms, hvorefter du kan sætte breakouts rooms igang ved at klikke "Open All Rooms" og de studerende kan påbegynde deres gruppearbejde.

Jesper Fløche

Kan jeg oprette et antal breakout rooms, som de studerende så selv fordeler sig ud på? På den måde bestemmer de selv, hvem de vil være i gruppe med.

Katrine Schultz

Hej Jesper. De studerende har ikke mulighed for selv at fordele sig i breakout rooms. Det er kun hosten/underviseren, der kan oprette samt fordele de studerende i breakout rooms.

Lotte Myler

Hvis jeg gøre en deltager til co-host. Kan jeg så som host gå ind i en breakout room og tale med de deltager jeg placerer i det rum, mens co-host bliver i main session og kan dele sin skærm med de deltager der ikke placeres i et breakout room?

Henrik Abildgaard

Hej Lotte. Det vil virke som det du beskriver.

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Sådan slår du nonverbal feedback-knapperne til i din Zoom (Videovejledning)
Næste Vejledning Sådan inddeler du studerende i Breakout Rooms på forhånd via CSV-fil
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os