Vejledninger

Begreber og navigation

Opdateret

esas er afløseren for det studieadministrative system SIS og skal benyttes af danske professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner, samt Danmarks Journalisthøjskole. esas står for elek-tronisk studieadministrativt system.

Designet i esas gør det muligt at skabe overblik over uddannelser og studerende samt deres relaterede aktiviteter, hurtigt og simpelt. Arbejdsprocesser understøttes af forskellige automatikker, som opretter, flytter og afslutter entitetsposter, når specifikke kriterier er mødt. esas indeholder desuden systemjobs, der ligeledes kan oprette diverse entitetsposter, som dog også kan igangsættes manuelt.

1. Systemspecifikke begreber

De kommende underafsnit vil introducere flere systemspecifikke begreber, herunder hylden, kontekstmenuen, listevisninger og lignende. De mest anvendte begreber samles i en oversigt, som brugeren kan benytte i tilfælde af, at vedkommende kommer i tvivl om, hvad der refereres til.

Centralt for navigationen er: navigationsbjælken, kontekstmenuen, relaterede visninger og muligheden for at foretage søgninger.

Nedenstående har markeret de centrale navigationsområder i esas. Dette skal gøre det lettere at følge vejledningen i de kommende underafsnit.

Navigationsbjælken findes altid øverst i skærmbilledet. Via navigationsbjælken er det muligt at navigere til alle af systemets centrale navigationsområder.

Navigationsbjælken har samme funktioner, uanset hvor i systemet brugeren befinder sig. Dog ændrer punkt 2-6 samt 12 sig afhængigt af arbejdsområdet ellerposten, brugeren aktivt arbejder med. Her vil der altid blive vist de aktuelle arbejdsområder og poster.

Følgende funktioner udgør navigationsbjælken:

1. Hjem - brugeren returneres til startsiden

2. Visning af aktuelt arbejdsområde (”Studerende” er standard) (ved klik her returneres brugeren ligeledes til startsiden)

3. Udfoldelse af hylden

4. Visning af området, som den åbne post knytter sig til

5. Genvej til senest viste post inden for det gældende område.

6. Visning af den specifikke poster.

7. Udfoldelse af relaterede visninger for den specifikke post.*

8. Global søgning

9. Genvej til senest viste post og visninger  på tværs af områder.

10. Hurtig oprettelse af udvalgte poster.

11. Avanceret søgning

12. Personlige indstillinger

13. Genvej til onlinehjælp

14. Aktuel bruger

 

* 7. Udfoldelse af relaterede visninger for den specifikker post

Fra navigationsbjælken kan man også tilgå de relaterede visninger til et område. Det gøres ved at klikke på den lille pil ud for det område der er angivet i navigationsbjælken.

 

4. Hylden

Hylden udfoldes fra navigationsbjælken og udgøres af en række arbejdsområder, herunder ”Studerende”, ”Uddannelse” og lignende. For det valgte arbejdsområde vises de relaterede samlinger af området. Under ’Aktører’ er der for eksempel genveje til ”Personer”, ”Institutioner/Virksomheder” med flere. Det er via hylden derfor muligt at navigere til de mest centrale funktioner i esas, uanset hvor man befinder sig.

Guide til brug af hylden:

1. Hylden aktiveres

2. Hylden

3. Arbejdsområde

4. Samling af områder indenfor det pågældende arbejdsområdet

Via hylden vælger brugeren, hvilket arbejdsområde og hvilket område vedkommende ønsker at arbejde med. Under hvert arbejdsområde, findes der flere samlinger af områder. Nogle samlinger, såsom funktioner og aktører, går igen på tværs af flere arbejdsområder på hylden.

5. Kontekstmenu

Kontekstmenuen findes under navigationsbjælken, når en listevisning eller post er åben. Kontekstmenuen indeholder muligheden for at foretage handlinger inden for den pågældende område eller post, man har åben. For eksempel kan brugeren oprette nye poster for det område, brugeren har valgt via hylden..

Valgmulighederne på kontekstmenuen ændrer sig afhængigt af hvilket arbejdsområde eller post, brugeren har valgt. Det kan desuden afhænge af, hvorvidt brugeren via listevisning har markeret en post eller ej. Kontekstmenuens muligheder er derfor altid relateret til den kontekst, brugeren arbejder i.

Kontekstmenuen består af følgende elementer:

1. Kontekstmenuen (kan variere fra område til område samt sikkerhedsroller)

2. Flere muligheder (hvis der er flere muligheder end der kan være synlige på én gang)

3. Bladre mellem en listevisnings poster

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Abonnementer (notifikationer)
Næste Vejledning Deling af avanceret søgning
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os