Vejledninger

Opsætning af valgfag

Opdateret

Hvis der kun er valgfag på et semester kan man vælge blot at lave en valgfagsgruppering direkte på det semester (1).

Valgfagsudbud med en samlet valgfagsgruppering bruges når der er valgfag på flere semestre (2).  I disse tilfælde oprettes en valgfagsudbud SUE som peger på en samlet valgfagsgruppering

Valgfagsudbud oprettes først på de forskellige semestre, herefter sætte semestre på de enkelte valgfags-SUEr

1. Valgfagsgrupperings-SUE på semester:

Angiv: Navn, Overordnet SUE (det semester valgfagsgruppen skal placeres på), Type (gruppering), ECTS, Min. ECTS/max. ECTS (det antal ECTS som valgfags-SUErne under er på f.eks. hvis alle fag er på enten 5 eller 10, så vil der skulle stå min. ECTS 5 og max. ECTS 10).

Valgfags-SUE som er på et semester

Angiv: Navn, Aktivitetstype, Overordnet uddannelseselement (vælg valgfagsgruppen), STÅ indberettes (sættes flueben, hvis faget skal STÅ-indberettes), Teori ECTS STÅ/Praktik ECTS STÅ (antal STÅ ECTS der skal indberettes (afhænger af aktivitetstypen valgt), Type (vælg fag), Valgfag på semester (angiv det pågældende semester valgfaget skal være på), Fagtype (kan sætte til valgfag), Bedømmelse, Bedømmelsesform , Valgfrit (sættes flueben i feltet (gruppen er valgfri, udbuddet er obligatorisk), ECTS, Min. ECTS/Max. ECTS.

Valgfagsudbud-SUE

Angiv: Navn (navnet på valgfagsudbud), Overordnet uddannelseselement (vælg semesteret hvor valgfagsudbud skal være på), Type (udbud af valgfag), Udbud af valgfag (vælge den valgfagsgruppe som er oprettet på uddannelsesstrukturen), Semester (det semester som valgfagsudbud er på), ECTS, det antal ECTS som de studerende skal have i valgfag på det semester), Min. ECTS/max. ECTS (det antal ECTS som valgfags-SUErne under er på f.eks. hvis alle fag er på enten 5 eller 10, så vil der skulle stå min. ECTS 5 og max. ECTS 10).

2. Overordnet valgfagsgruppering som indeholder SUEr på flere semestre

Amgiv: Navn (navnet på gruppering), Type (gruppering), ECTS (det antal valgfags ECTS som de studerende skal have på bevis jf. studieordningen), Min. ECTS/max. ECTS (det antal ECTS som valgfags-SUErne under er på. F.eks. hvis alle fag er på enten 5 eller 10, så vil der skulle stå min. ECTS 5 og max. ECTS 10).

NB: ingen overordnet uddannelseselement

      STÅ indberettes = ikke udfyldt på grupperinger

Valgfags-SUE som udbydes på flere semestre

Angiv: Navn (navnet på valgfaget), Aktivitetstype, Overordnet uddannelseselement (vælg valgfagsgruppen), STÅ indberettes (angiv hvis faget skal STÅ-indberettes), Teori ECTS STÅ = antal STÅ ECTS der skal indberettes (afhænger af aktivitetstypen valgt), Type (fag), Valgfag på semester (indsæt de semestre som valgfagene skal være på (med komma imellem)), Fagtype (kan sætte til valgfag), Bedømmelse, Bedømmelsesform, Valgfrit (hvis flueben i feltet (gruppen er valgfri, udbuddet er obligatorisk)), ECTS, Min. ECTS/Max. ECTS.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opsætning af uddannelsesstruktur på ordinær uddannelse
Næste Vejledning Team
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os