Vejledninger

Opsætning af samlæsning

Opdateret

Hvis studerende fra forskellige uddannelser, studieordninger eller institution skal tage det samme fag, anvendes samlæsning.

Hvis samlæsningen er en fast del af studieordningerne kan det sættes op på SUEniveau (institutionsspecialisterne). 

Samlæsning kan også sættes op for et enkelt semester og dermed på PUE niveau. 

Uanset om det er på PUE eller SUE niveau er arbejdsgangen den samme.

Samlæsninger sker ved at der en eller flere PUEr knyttes til den PUE hvorfra de alle samles. PUEn kaldes her primærPUEn og den er knyttet til PrimærSUEn. Der skal ikke laves en special PUE til samlæsningen. Når PUErne er knyttet til primærPUEn er alle GUErne også knyttet til primærPUEn. Der kan opsættes holdfordeling på primærPUEn med alle tilknyttede GUEr uanset hvilken oprindelig PUE de kommer fra. 

Oprettelse af samlæsning

TRIN 1:

Oprettelse af samlæsning ske under hylden "uddannelse" og "Samlæsning" (1), hvorefter der oprettes ny (2).

Samlæsningen oprettes på en af de SUEr, samlæsningen består af (3). Denne SUE er nu er primærSUE.  

TRIN 2:

Derefter oprettes en samlæsning for primærSUEn enten ved at fremsøge de ønskede SUEr (1) for en fast gentagende struktur (institutionsspecialister) eller PUEr (2), der skal samlæse dette semester. Ved at trykke på + kan hhv. SUEr eller PUEr fremsøges i et søgefelt.

TRIN 3:

Når der er sat enten SUEr eller PUEr på samlæsningstrukturen, ændres status på samlæsning til "godkendt".

Der er nu oprettet en primærPUE på en primærSUE. Alle GUEr på PUEr tilknyttet samlæsningen flyttes nu over på primærPUEn.  

Dette betyder også, at den/de oprindelige PUEr, som GUErne tilknyttet (højre side at illustrationen), bliver deaktiveret.  

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Del- og samlekarakterer
Næste Vejledning Opsætning af uddannelsesstruktur på ordinær uddannelse
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os