Vejledninger

Merit

Opdateret

Denne vejledning omhandler hvilke typer merit, der er muligt at notere i esas og hvordan disse oprettes.

Merit noteres direkte på den studerendes studieforløb under den GUE, som den studerende har fået merit for.

Der skal oprettes merit for hver GUE, som den studerende skal have merit for, det vil sige for hvert fag og ikke hele semestre.

Opret merit

For at oprette en Merit, skal du stå på den studerendes studieforløb. Derefter trykkes på den ønskede Gennemførelsesuddannelseselementer (GUE) (1), hvor meritten skal registreres.

Herefter åbnes et nyt vindue, hvor der nu trykkes på ”+” (1) i gitteret ”Meritregistreringer” for at oprette en ny merit.

Her åbnes endnu et nyt vindue, hvor du kan notere detaljerne om Meritten. Ved hvert felt er det muligt at trykke på forstørrelsesglasset, for at få feltets muligheder frem.

Der skal noteres følgende:

Merittyper
  • Merit  gæsteophold, Danmark (1)
  • Merit  gæsteophold, udland (2)
  • Merit  talent-enkeltfag fra ungdomsuddannelse (3)
  • Merit - startmerit (4)
Startmerit

start bruges hvis en studerende tidligere har fuldført en hel eller dele af en videregående uddannelse.

  • Startmerit på ansøgning: Hvis en studerende har angivet startmerit på sin ansøgning, vil den studerende automatisk fremgå på listevisningen ”Studieforløb for ansøgninger med startmerit”. Så snart den studerende har fået registreret sin merit, vil den studerende forsvinde fra denne liste.
  • Genberegning af studieforløb: Der kan her også benyttes genberegning af studieforløb, hvis meritten dækker et eller flere semestre, som dermed vil genberegne ”forventet slutdato”, samt tilknytning til aktuelle PUEr. For at genberegne benyttes knappen ”kør arbejdsproces” i kontekstmenuen.

Arbejdsprocessen kan kun gennemføres, såfremt der findes startmeritter for hele semesteret med status godkendt, og at de alle har værdien ”Ja” i feltet Studietidsforkortende. Hvis disse kriterier ikke er opfyldte, stoppes arbejdsprocessen.

Forklaring på Status

Hvilken status man vælger at give meritregistreringen, har betydning for, hvordan den påvirker den studerendes studieforløb, samt muligheden for at registrere i meritten fremadrettet.

Kladde (1)

Her bliver Meritten ikke offentliggjort og GUEn vil være uændret. Der er mulighed for at redigere i meritten

Forhåndsgodkendelse (2)

Her er GUEn også fortsat uændret, men ved registrering af forhåndsgodkendelse, er det muligt at få en listevisning frem med alle forhåndsgodkendte meritter til evt. brug af dokumentationsopfølgning. Ved registrering af forhåndsgodkendelse kræves der en godkendelsesdato.

Godkendt (3)

Ved godkendt Merit, er det ikke længere muligt at redigere i meritten. GUEns beståelsesfelt ændres til ”ja”, meritkarakteren noteres på GUE’en og den fjernes fra bedømmelsesrunder.

Når du registrer godkendt merit, skal der angives bedømmelsesdato og karakter. For ”Merit - Gæsteophold, Danmark” er det desuden obligatorisk at angive institutionen, hvorfra meritten er opnået.

Annullering af merit

For at annullere en merit, kan man deaktivere meritten i ”kontekstmenuen”.

Dette vil ændre GUEns bedømmelseresultat, så den ikke længere står som bestået. Det er dog nødvendigt manuelt at tilknytte en ny bedømmelse eller bedømmelsesrunde til GUEn.

Delmerit

Hvis en studerende skal have merit for dele af et FAG, skal man manuelt nedskrive den eksisterende GUE med det antal ECTS, som der skal gives merit for.

Herefter skal der manuelt oprettes en GUE, som passer med den nedskrivning, du netop har fortaget, hvorefter denne registres med den ønskede merit.

Merit - startmerit (4)

Denne merit bruges, hvis en studerende tidligere har fuldført en hel eller dele af en videregående uddannelse.

  • Startmerit på ansøgning: Hvis en studerende har angivet startmerit på sin ansøgning, vil den studerende automatisk fremgå på listevisningen ”Studieforløb for ansøgninger med startmerit”. Så snart den studerende har fået registreret sin merit, vil den studerende forsvinde fra denne liste.
  • Genberegning af studieforløb: Der kan her også benyttes genberegning af studieforløb, hvis meritten dækker et eller flere semestre, som dermed vil genberegne ”forventet slutdato”, samt tilknytning til aktuelle PUEr. For at genberegne benyttes knappen ”kør arbejdsproces” i kontekstmenuen.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Internationalisering i esas
Næste Vejledning Merit (ÅU) med eksisterende PUE (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os