Vejledninger

Studerendes holdplacering

Opdateret

I esas er det muligt at få den studerendes studieforløb og fremtidige tilmeldinger oprettet automatisk - det kaldes genberegning.

Når en studernede har været studieinaktiv, eller på anden måde er blevet forsinket, og skal have nye holdplaceringer kan man køre arbejdsprocessen Genberegn studieforløb.

Hvis den studerende har fået ændret sin uddannelesstruktur skal arbejdsprocessen Automatisk oprettelse af studieforløb køres.

Hvis den studerende ikke kommer retur til det først kommende semester men derimod midt i et semseter skal den studerende indplaceres manuelt på det aktuelle semester og herefter kan genberegningen indplacere den studerende på de kommende semestre.

Manuel oprettelse efter studieinaktiv periode

Man skal manuelt deaktivere alle igangværende og fremtidige GUE’er. Det gøres ved at:

1. åbne listevisningen af GUEr fra studieforløbet

2. markere alle

3. klik på deaktiver

4. gem

NB: Hvis den studernede har brugt forsøg på nogle af GUErne skal der laves PUEskift så forsøgene tæller med på den fremtidige PUE (Se særskilt vejledning)

Herefter skal de GUEr den studerende skal følge i oprettes manuelt.

Det kan gøres ved at:

1. fremsøg den pågældende PUE som den studerende skal følge

2. tilføj den studerende

3. gem

4. indplacer den studerende på holdet under PUEn

5. gem

Automatisk genberegning af studieforløb

Når genberegningen foretages indplaceres den studerende på det førstkommende semester.  

Hvis den studerende skal indplaceret i et aktivt forløb skal dette gøres manuelt. Dog kun frem til næste semesterstart.

Tilmelding af ny GUE’er og PUE’er

Find PUEid på den PUE du ønsker at oprette GUEr på

Åbn avanceret søgning og fine den delte søgning. "AS: Studieforløb på stamhold" eller lav

en tilsvarende søgning

Fremsøg og vælg på aktuelle stamhold du vil kopiere studerende fra

a. Fremsøg stamholdet (1)

b. Marker det pågældende hold (2)

c. Klik på Vælg for at holdet bliver flyttet til kassen med valgte poster (4)

e. Klik på Fjern (5)

f. Gem (6)

4. Klik på resultater

5. Du kommer nu til resultatet af din avancerede søgning

a. Marker de studerende på listen (1)

b. - Hvis PUEn har typen obligatorisk: Klik på Massetilknyt PUE ud fra studieforløb (2)

   - Hvis PUEn har typen Valgfrit: Klik på Massetilknyt valgfag fra studieforløb (3)

6. Der er nu oprettet GUEr på PUEn

Kriterier for at det kan lade sig gøre:

PUEns startdato skal være fremtidig.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Status på hold (avanceret søgning)
Næste Vejledning Tilføj en studerende manuelt (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os