Vejledninger

Intro til studieforløb

Opdateret

Et studieforløb bliver når ansøger har accepteret tilbud om studieplads og er blevet optaget.

Studieforløb oprettes når for en studerende med en studiestartsdato. På studieforløbet kan man se, hvilke uddannelseselementer den studerende er tilmeldt.

Den studerende bliver efter optagelse tilknyttet et aktivitetsudbud via et studieforløb. Der findes to forskellige repræsentationer af studiestart på studieforløbet:

 • Studiestart
 • Genindskrivningsdato
Studieforløbslinjen

Med studieforløbslinjen kan man få et visuelt overblik over den studerendes studieforløb.

Studieforløbslinjen viser den studerendes gennemførte og fremtidige GUEer på som er indeholdt i studieforløbet.

Dette gælder kun for ordinær uddannelse.

Tidslinjen viser både gennemførte elementer og fremtidige elementer, som enten er oprettede automatisk eller på baggrund af de valg, den studerende har foretaget. Der vises også kasser for semestre hvor der endnu ikke er oprettet GUE’er på grund af specialiseringer.

Farver og bogstaver

Farver og bogstaver bliver brugt til at give et hurtigt overblik over elementerne i studieforløbslinjen og viser, hvilken status uddannelseselementerne har. Farve/bogstav kombinat bruges de forskellige ikoner til at vise indholdet i de forskellige blokke i studieforløbslinjen.

Ved hjælp af forskellige farver kan man få et visuelt overblik over den studerendes studieforløb. Hvis en studerende for eksempel mangler at færdiggøre et fag og stadig ikke har taget reeksamen, så vises det respektive semesters status med et ”M" for mangler, og får en rød farve.

På studieforløbslinjen fremgår, med udgangspunkt i uddannelsesstrukturens semesteropdeling:

 • (G) Gennemført - viser, hvilke semestre der er færdiggjort. Vises når seneste slutdato på tværs af alle   GUEer på et semester, ligger før dags dato, og alle GUEer er bestået.
 • (M) Mangler - viser, hvilke semestre der har mangler, eksempelvis hvis der mangler oprettelse af GUEer. Vises når slutdatoer på tværs af alle GUEer på et semester, ligger før dags dato og alle GUEer ikke er bestået.
 • (I) Igangværende - Igangværende semestre. Vises når den tidligste startdato blandt alle GUEer på et semester, er før dags dato, og den seneste slutdato blandt alle GUEer på et semester, er efter dags dato.
 • (P) Planlagt - Kommende semestre. Vises når den tidligste startdato blandt alle GUEer på et semester, er efter dags dato.
 • (IP) Ikke planlagt - Kommende semestre der endnu ikke har fået GUEer.

 

Farver i studieforløbslinjen
Ikoner og elementer

En blok i studieforløbslinjen indeholder fem elementer; semesternummeret, samlet antal ECTS-point for bestået GUEer, start datoen for semesteret, informationslinjen og et bogstav.

Ikoner i studieforløbslinjen

Ved at holde musen over semesternummeret og antal ECTS-point, skiftes visningen til ”I” for information. Klikkes der på i, udfoldes den detaljerede oversigt for semesteret, se figur nedenfor. Klikkes der på samme semester, foldes den detaljerede oversigt sammen. Klikkes der derimod på et andet semester, foldes den detaljerede oversigt sammen og det andet semesters oversigt foldes ud.

Figur 261 - Blok på studieforløbslinjen

Hvis man har brug for yderligere oplysninger, kan en detaljeret visning åbnes ved at trykke på linjen for GUEen, eller en anden entitetspost, i oversigten.

Figur 262 - Detaljeret visning

På studieforløbslinjen er det muligt at få en detaljeret oversigt over følgende entiteter:

 • Gennemførelsesuddannelseselementer (GUE) bestået eller ikke bestået samt antal forsøg
 • Praktik Praktiksted samt start og slut datoen for praktikken.
 • Merit Navn på GUE samt antal opnåede ECTS-point.
 • Studieinaktive perioder Typen af studieinaktiv periode, årsagen samt start og slut datoen.
 • Internationalisering Stedet hvor internationaliseringen foregik samt start og slut datoen.
Studieforløbet på ÅU

På samme måde som studerende på OU, har studerende på ÅU også et studieforløb, der indeholder information om de uddannelser, som de er i gang med. Den store forskel på de to uddannelsestypers studieforløb er, at der på ÅU er mulighed for at være tilmeldt fag på ÅU på flere uddannelsesstrukturer på tværs af uddannelsesinstitutioner i esas samtidigt, og at man kan danne sig et fuldt overblik på tværs af institutioner, ved at åbne studieforløbet.

Fag på ÅU

For at kunne danne sig et overblik over den studerendes fulde studieforløb, findes der en visning på studiefor-løbet, der viser alle de GUEer, den studerende er tilmeldt på tværs af uddannelsesstrukturer/studieforløb/ud-dannelsesinstitutioner. Ved hjælp af denne oversigt, er det muligt at danne sig et overblik over sammensætningen af fag, til eksempelvis at vejlede den studerende om muligheden for at tage en hel akademi- eller diplom-uddannelse.

Det er muligt via dropdown-menuen (1) at vælge, om studieforløbet skal have visningen ”Ordinær uddannelse” eller ”Åben uddannelse”. Når man vælger ”Åben uddannelse” vises sektionen Gennemførelsesuddannelseselementer for ÅU.

I den sektion, der hedder Gennemførelsesuddannelseselementer for ÅU (2), vil alle den studerendes GUEer fremgå på tværs af institutioner, uddannelsesstrukturer og studieforløb.

Figur 263 - ÅU Studieforløb

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tjek studerendes status i esas
Næste Vejledning Specialisering og retninger
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os