Vejledninger

Søgninger, lister og filtre

Opdateret

Der er flere typer af visninger og søgninger i esas. Vejledningen gennemgår de mest brugte metoder for at vise og søge i de forskellige visninger og dataposter.

Brug af wildcard (*)

Hvis man vil søge efter flere poster som starter eller slutter med noget bestemt, kan man bruge wildcard. I esas bruges stjerne: *, til at indikere et wildcard. Wildcardet kan bruges i alle søgefelter og kan sættes før, efter eller midt i et søgeord. Du kan bruge mere end et wildcard.

Se herunder hvor de forskellige funktioner ligger på siden.

 1. Global søgning
 2. Visningsmenu
 3. Søgning i listevisning
 4. Aktiver/deaktiver filter
 5. Filtermenu
De forskellige søgninger og visninger
Global søgning

Hvis man vil fremsøge noget overordnet som for eksempel en studerende, en uddannelse, et Planlægnings- eller Gennemførelsesuddannelseselement, kan man bruge global søgning. Global søgning har nogle begrænsninger på, hvad der kan fremsøges. Ønsker man en mere detaljeret søgning, bør man bruge en avanceret søgning.

Global søgning er i stand til at søge på entitetsposter inden for følgende områder:

 • Person (via navn, CPR- eller studienummer)
 • Planlægningsuddannelseselement
 • Gennemførelsesuddannelseselementet
 • Hold
 • Uddannelse
 • Ansøger
 • Ansøgning
 • Opfølgning
 • Institution/virksomhed
Listevisninger

Listevisninger gør det muligt at fremsøge og vise data i listeformat. En listevisning er bygget op af forskellige kolonner, som svarer til udvalgte felter på det udvalgte arbejdsområde. Vælger man at klikke på en specifik post i listen, vil man typisk kunne se flere felter og detaljer, sammenlignet med listevisningens indhold.  esas indeholder en mængde foruddefinerede listevisninger, som kan vælges i visningsmenuen (2). Det er også muligt at bygge sine egne visninger.

Søgninger i listevisning

For at søge i den listevisning man arbejder med, kan man bruge det søgefelt, der findes lige over listevisningstabellen (3). Dette søgefelt fremsøger de specifikke poster, der findes i standardvisningen i det givne arbejdsområde. Ønsker man at søge i en gemt visning skal man enten lave en avanceret søgning eller bruge filter.

Filtrer/sorter kolonner

For at bruge filter eller sortering i en listevisning skal man aktivere filtermenuen ved at klikke på tragten i toppen af listen (4) og derefter vælge et filter i filtermenuen (5).

Man kan vælge at sortere listen ud fra den valgte kolonne i menuen, ligesom man kan vælge sorteringsretningen (6).

I kolonner med meget få forskellige poster, vil det være muligt filtrere ved klikke de enkelte poster til og fra i menuen (7). I kolonner med mange forskellige poster vil man selv skulle definere sin filtersøgning (8). 

filter med markering
filter uden markering
Brugerdefineret filter

Søgning i en kolonne via brugerdefineret filter udføres ved at klikke Brugerdefineret filter (8), derefter vælge Indeholder (9) og taste sit filtersøgeord i feltet (10).

Typisk vil det være nødvendig at bruge wildcard (*) på begge sider af filtersøgeordet.

Brugerdefineret filter søg
Tilføj kolonner til personlig visning

Det er muligt at oprette sine egne listevisninger, som kan gemmes som personlige visninger.

 

Opret
Rediger
Tilføj

I visningsmenuen vælges Opret personlig visning (1). Tryk på Rediger kolonner (2) og derefter Tilføj kolonner (3).

Kolonner

I posttype vælgeren (4) kan angives hvilken post (PUE, SUE ... etc.) kolonnen skal tilhøre. Det er kun muligt at vælge relaterede elementer. Vælg de ønskede kolonner ved at markere i boksen (5) og tryk derefter OK (6).

Flyt slet

I redigeringsvinduet kan de valgte kolonners position ændres ved at markere kolonnenavnet, og derefter bruge pilene (7) til at flytte kolonnens position i visningen. Ligeledes kan uønskede kolonner slettes ved at markere kolonnenavnet og trykke Fjern. Når visningen er færdig trykkes der OK (8).

 

Gem

Tryk på Gem (9) i vinduet Avanceret søgning for at gemme din visning.

Navn

Navngiv din visning (10) og tilføj en eventuel beskrivelse. Tryk derefter Gem (11).

Vælg

Du kan nu finde din visning under Mine visninger (12) i visningsmenuen.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Send et link fra esas til en supportsag
Næste Vejledning Eksport til excel
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os