Vejledninger

Opsætning af uddannelsesstruktur på ordinær uddannelse

Opdateret

Dette er en vejledning til opsætning af nye uddannelsesstrukturer på ordinær uddannelse. Denne vejledning skal bruges i forbindelse med implementering af nye uddannelsesordninger og oprettelse af nye uddannelser på institutionen.

En uddannelsesstruktur indeholder alle semestre og fag, og er udmøntningen af relevante betingelser fra bekendtgørelsen og uddannelsesaktiviteten i esas, der er centralt oprettet.

Uddannelsesstrukturer bruges til at definere det overordnede indhold på en uddannelse. En uddannelsesstruktur linker til SUE’er, der hver især bestemmer dele af en uddannelses indhold.

Uddannelsesstrukturer for uddannelser af uddannelsestypen ordinær uddannelse, oprettes af institutionsspecialisten.

1. Fremsøgning af uddannelsesaktivitet

Uddannelsesstrukturen på ordinær uddannelse oprettes ud fra en uddannelsesaktivitet, der allerede er oprettet i esas på baggrund af en aktuel bekendtgørelse dvs. uddannelsesstrukturen linkes til uddannelsesaktiviteten.

1. Tryk på navigationsbaren

2. Vælg uddannelse

3. Vælg uddannelsesaktivitet

4. Fremsøg uddannelsesaktivitet i søgefeltet - brug enten et *navn* eller søg efter aktivitetsgruppekoden

5. Tryk på den relevante uddannelsesaktivitet - i dette tilfælde Pædagoguddannelsen 2014

Nu fremgår uddannelsesaktiviteten med

6. Informationer om uddannelsesaktiviteten og et link til bekendtgørelsen

7. En liste over hvilke uddannelsesstrukturer, der er på uddannelsesaktiviteten allerede. Er uddannelsesaktiviteten ny, vil listen være tom.

Er uddannelsesordningen helt ny skal uddannelsesstrukturen opbygges fra bunden, men ligner den en tidligere uddannelsesordning kan det være hensigtsmæssigt at duplikere en eksisterende uddannelsesstruktur i esas.

Når uddannelsesstrukturen er udfyldt og gemt, tilknytter esas automatisk semester-SUE'er. Herefter kan der tilknyttes fag-SUE'er, Valgfag, samlæsning mv.

På uddannelsesstrukturen findes desuden strukturdesigneren, som er et mere visuelt værktøj til at skabe overblik over en uddannelsesstruktur samt relationerne mellem de tilknyttede SUE’er.

2. Opsætning af ny uddannelsesstruktur

Tryk på + i højre hjørne af feltet Uddannelsesstruktur for at oprette en ny.

Et pop-op vindue vil åbne og brugeren kan begynde at udfylde data i strukturen.

1. Når man opretter en ny uddannelsesstruktur fra en uddannelsesaktivitet, udfyldes ”progressionsmodel” automatisk med ”Standardmodel”, hvis der er tale om en ordinær uddannelse.

Feltet ”Tidsfrist før periodens start” angiver hvor mange dage før perioden for de underliggende PUE’er starter, PUE’en skal skifte status til ”aktiv”, og dermed dannes hold. Hvis der angives fem dage i feltet, ændres PUE’ens status til ”aktiv”, og der oprettes hold på de underliggende PUE’er, fem dage før perioden begynder, altså fem dage før undervisningsstart. Hvis feltet ikke er angivet, arves der den opsætning, som findes på den overliggende juridiske institution.

Status angiver, om uddannelsesstrukturen er en kladde eller aktiv. Den skal være aktiv for at kunne anvendes. Hvis man redigerer i en aktiv uddannelsesstruktur, skal man være opmærksom på at ændringerne ikke slår igennem på allerede oprettede studieforløb og GUE’er.

2. Uddannelsesektionen indeholder oplysninger om den type af uddannelse og selve uddannelsesaktiviteten, uddannelsesstrukturen er en del af.

I feltet ”Studieretning / Specialisering” kan det angives hvilken studieretning eller specialisering, uddannelsesstrukturen er en del af.

I feltet ”Field of study” angives det engelske navn for studieretning eller specialisering.

3. Strukturelle uddannelseselementer linker til de SUE’er, som er tilknyttet den pågældende uddannelsesstruktur. Når uddannelsesstrukturen oprettes på en ordinær uddannelsesaktivitet, oprettes der automatisk semester-SUE’er på uddannelsesstrukturen. Det er ikke muligt for institutionsspecialisten at oprette eller slette disse SUE’er, dog kan der redigeres i SUE’erne. Der kan i denne sektion oprettes nye SUE’er.  (Link til vejledning)

4. I sektionen ”Valgfagsgrupperinger” vises eventuelle tilknyttede valgfagsgrupperinger, og der kan oprettes nye valgfagsgrupperinger eller tilknyttes eksisterende valgfagsgrupperinger fra denne sektion. (Link til vejledning)

5.  I sektionen ”Uddannelsesaktivitet” ses ECTS-felter, aktivitetsgruppekode og bekendtgørelsen fra den overordnede uddannelsesaktivitet. Disse felter kan ikke redigeres

6.  I sektionen ”AUDD-koder” vises de tilknyttede AUDD-koder. Det er ikke muligt at tilknytte eller slette AUDD-koder. AUDD-koder hentes fra den overliggende uddannelsesaktivitet.

7. I sektionen ”Aktivitetsudbud” tilknyttes og vises de underliggende aktivitetsudbud. Det et er muligt at tilknytte flere aktivitetsudbud.

 

3. Duplikation af eksisterende uddannelsesstruktur

esas understøtter, at man som institutionsspecialist kan kopiere en uddannelsesstruktur og tilhørende SUE’er. Det er på den måde simpelt at oprette strukturer for uddannelser, som minder om hinanden.

Duplikerede uddannelsesstrukturer, har som standard status ”Kladde”. Det er herefter muligt at sætte status ”Aktiv” på den duplikerede uddannelsesstruktur.

1. Tilgå først den uddannelsesstruktur, der ønskes duplikeret og vælg ”Duplikér uddannelsesstruktur” i kontekst-menuen.

2. Der åbner et pop-up vindue med en liste over SUE'er.

3. Tryk nu på Duplikér.

Dernæst oprettes der en uddannelsesstruktur med alle de kopierede detaljer, tilknytninger samt overordnede såvel som underordnede SUE’er. Det er muligt at ændre rækkefølgen på fag. SUE-nummer bibeholdes når en SUE duplikeres.

4. Del uddannelsesstruktur med andre institutioner

En uddannelsesstruktur vil som standard kun være tilgængelig for den juridiske institution og institutionsafdelinger, hvor den er oprettet.

Via ”Del” i kontekstmenuen for den pågældende uddannelsesstruktur kan brugeren definere om den skal deles med andre juridiske institutioner og deres institutionsafdelinger. I samme vindue er det endvidere muligt at præcisere, hvilke teams der har adgang til uddannelsesstrukturen. Delingen kan ikke begrænses yderligere inden for den juridiske uddannelsesinstitution, hvor uddannelsesstrukturen vil være synlig for alle brugere, teams og afdelinger.

5. Diverse fif til opsætning

1. Semester med "skæv" ECTS fordeling

For uddannelser der skal opbygges med mindre/mere end 30 ECTS pr semester, skal der rettes på den af esas oprettede semesterSUE i forhold til ECTS  så ECTS på semester SUEn afspejler det antal ECTS der er på semesteret (STÅ ECTS skal fortsat bruges til at udløse STÅ).

2. Opfyldelse af ECTS på semester ved hjælp af deaktiverede SUEr

Studieforløbslinjen går i grøn når det antal ECTS der er angivet på semesterSUEn er opfyldt og der ikke ligger flere åbne GUEr. Den tager ikke højde for om en SUEr deaktiveret når tilhørende GUer beståes. Aktive SUErs formål er udelukkende at være skabelon for esas når det skal beregne studieforløb og udbud.

3. SemesterSUEn skal holde de underliggende elementer og min/max ECTS er derfor ikke for selve semesterSUEn men for de enkelte fag der ligger derunder.

3. Fag løber over flere semestre

 

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opsætning af samlæsning
Næste Vejledning Opsætning af valgfag
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os