Vejledninger

Manuel indtastning af karakter/ændring af bedømmelse (GU)

Opdateret

En bedømmelse kan registres enten via WiseFlow (oftest brugt) eller manuelt i esas.

OBS! En forudsætning for at man kan registrere en karakter manuelt er, at der er registreret en bedømmelsesrunde.

Manuel indtastning af karakter

Hvis du har brug for at indskrive en karakter direkte i esas, skal dette ske fra den studerendes GUE (gennemførelsesuddannelseselement).

Figur 1

Her trykkes på den ønskede GUE (se Figur 1 ) og derefter klikkes på det lille plus for at åbne vinduet for ny bedømmelse.

Figur 2

Indtast her:

 • Karakter (mulighederne for karaktergivelse afhænger af, hvilken karakterskala der er regisreret på PUEn og SUEn)
 • Bedømmelsesdato (denne dato skal ligge inden for GUEns start og slutdato)
 • Bedømmelsestype
 • Bedømmelsesform (findes nederst på siden)
 • Titel” og ”Engelsk titel” skal udfyldes, når der er tale om Bachelorprojekt.

 

Bemærk:

 • Feltet ”status” og ”bestået” opdateres automatisk, når der er registreret en karakter.
 • Bedømmelse registreret af/ godkendt af opdateres også automatisk
 • ECTS: opdateret automatisk ud fra hvad der er registreret på GUEn

Herefter klikkes på gem og luk. Bedømmelsen er nu noteret på GUEn

Ændring af registreret bedømmelse

Er der brug for at ændre bedømmelsen grundet en fejlbedømmelse eller en eventuel klage, er arbejdsgangen som manuel registrering af en bedømmelse. Dog er der den tilføjelse, at man ikke kan ændre en bedømmelse i esas uden at angive en årsag til ændringen.

I esas er der følgende muligheder:

 • Fejlretning (manuelt)
 • Fejlretning (tredjepart) Bruges kun når systemet selv retter en indlæst bedømmelse
 • Klage
 • Opnået uretsmæssigt

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Manuel indtastning af karakter (VU)
Næste Vejledning Dispensationsregistreringer
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os