Vejledninger

Internationalisering i esas

Senest opdateret

I ESAS er der mulighed for at registrere oplysninger om internationalisering for både indgående og udgående studerende.

En indgående studerende, er en gæstestuderende som tager et studieophold på KP.

En udgående studerende, er en studerende fra KP, som tager et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Hvis en udgående studerendes internationalisering skal indgå i den studerendes studieforløb, skal der udover registreringen af internationalisering, også oprettes merit på den GUE, hvor studieopholdet befinder sig – se afsnittet om oprettelse.

Oprettelse af internationalisering

Den nemmeste måde at oprette en internationalisering på, er ved at finde den pågældende studerendes studieforløb, navigere til sektionen Internationaliseringer og trykke på plus-ikonet i øverste højre hjørne af sektionen.

Når internationaliseringen oprettes på denne måde, udfyldes automatisk information om studieforløbet.

TIP!

En indgående gæstestuderende skal inden registrering af internationalisering, have oprettet en ansøgning og derefter overføres som studerende – se afsnit; Gæstestuderende.

Studieforløb og internationalisering

Indhold af felter

Internationaliseringsposten består af oplysninger om internationaliseringens stamdata, varighed, uddannelsesinstitution og eventuelle forhåndsmeritter.

På nedenstående billede er de relevante sektioner markeret med tal.

Indgående studerende

Felter

#1 Stamdata

Stamdata henviser til den studerendes studieforløb. Her angives retning for internationaliseringen og hvilken opholdstype der er tale om. Følgende oplysninger skal udfyldes:

Felt

Beskrivelse

Studieforløb

Dette udfyldes automatisk, hvis internationaliseringen oprettes direkte på den studerendes studieforløb

Retning

Angiv om der er tale om Indgående eller udgående studerende. Hvis der vælges indgående studerende, vises feltet Agent.


OBS! Det er vigtigt at retningen stemmer overens med den indskrivningsform, der fremgår af den studerendes studieforløb. 4300 og 4400 er indgående og 1100, 1400 og 1700 er udgående.

Opholdstype

Angiv enten studieophold eller praktikophold

Udvekslingsaftale

Angiv om der er indgået en udvekslingsaftale (Ja eller Nej)

Udvekslingsaftaletype

Hvis der er indgået udvekslingsaftale, angives her, hvilken type; ”Erasmus, Institutionsbaseret udvekslingsaftale, Free mover el. International udvekslingsprogram.
Hvis der IKKE er indgået udvekslingsaftale, angives her; Andet el. udlandsstipendieordning.

Semester

Angiv hvilket semester internationaliseringen finder sted.

Godkender

Angiv hvilken person/ansat der skal godkende

Godkendelsesdato

Angiv dato på godkendelsen af internationaliseringen

Agent

Angiv den agent, der har sendt den studerendes ansøgning (udfyldes kun ved indgående studerende)

#2 Varighed

Her angives start- og slutdato for internationaliseringen.
OBS! Varigheden udregnes af systemet

#3 Institution

Her angives hvilken institution, samt land indgående studerende kommer fra eller hvilken institution, samt land udgående studerende skal studere på.

#4 Forhåndsmeritter

I dette undergitter ses de forhåndsgodkendte meritregistreringer, som er oprettet på baggrund af de GUE’er, der tages i løbet af internationaliseringen. Se over afsnit om merit.

 

TIP!

Det er valgfrit at oprette forhåndsgodkendte meritter i ESAS. Ønskes det at oprette en forhåndsgodkendt merit, sker det ikke herfra, men direkte på den relevante GUE, som fremgår af undergitteret til højre. Se evt. næste afsnit (5)

#5 GUE’er der overlapper med varighed

Dette undergitter viser alle de GUE’er, hvis perioder ligger inden for internationaliseringens varighed. Her kan vurderes om GUE’erne stemmer overens med de GUE’er den studerende skal tage.

Listevisning af uafsluttede internationaliseringsforløb.

Hvis man har valgt at registrere forhåndsgodkendt merit, der gives på baggrund af internationaliseringen, har man mulighed for at følge op på internationaliseringen. Dette gøres ved at tilgå listevisninger med meritregistreringer og vælge ’undergitter’ til visning af meritregistreringer på internationaliseringer og ’forhåndsmeritter uden resultat’.

Via listevisning for GUE’er ’Manglende godkendt meritregistrering på gennemførelsesuddannelseselementet’, er det muligt at fremsøge GUE’er, hvor slutdato på internationalisering er overskredet, og hvor forhåndsmeritten endnu ikke er godkendt. Dette er særligt brugbart når man skal følge op på studerende, der mangler at indsende dokumentation for afholdt internationalisering.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Deltagerlister (VU)
Næste Vejledning Merit
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os