Vejledninger

Dispensationsregistreringer

Opdateret

I esas er der opsat regler, der automatisk holder øje med om studerende overholde studiets regler f.eks. antal prøveforsøg mv.. Det er imidlertid muligt at dispensere for disse med 'Dispensationsregistreringer'. Her kan angives, hvilken type dispensation der skal gives, samt hvad der skal dispenseres for.

Med esas version 1.3, der kommer maj 2021, bliver det i muligt at opsætte lokale regler og krav. 

Sagsbehandlingen omkring en dispensation sker uden for esas.

Oprettelse af dispensationsregistrering

Dispensation oprettes fra hylden via grupperingen ”Studieforløb” under arbejdsområdet ”Studerende”.

Herefter trykkes "Ny(t)" for at oprette en ny dispensation på en studerende.

Din brugerrolles adgang kan have betydning for hvad du kan/ikke kan registrerer.

Studieadministrative medarbejdere kun kan oprette dispensationer for GUE’er og studieforløb og ikke SUE’er eller uddannelsesstrukturer.

Her udfyldes de relevante felter.

Under tallene 1-9, ses længere nede en forklaring for hvert felt.

Når dispensationsregistreringen er gemt, er det efterfølgende muligt via nedenstående undergitre at tilknytte de poster, dispensationsregistreringen skal gælde for.
(Se evt. Forklaring på felter i "Dispenser for" (1) for forklaring på hvilket undergitter dispensationen skal noteres under)

Undergitrene:

  • Strukturelle uddannelseselementer
  • Uddannelsesstrukturer
  • Studieforløb
  • Gennemførelsesuddannelseselementer

 

Forklaring på felter i "Dispenser for" (1)

1. Dispensation for STÅ (Dette er dog først muligt i fremtidig esas opdateringer)

2. Såfremt der på uddannelsen er sat krav om minimum antal ECTS, kan dette dispenseres for på SUE’er og GUE’er.

3. Såfremt der på uddannelsen er sat krav om maksimum antal ECTS, kan dette dispenseres for på SUE’er og GUE’er.

4. Hvis en SUE stiller krav om, at en studerende skal have opnået x antal ECTS for at tage faget, kan der dispenseres for dette. (Det angives for GUE’er.)

5. Hvis en SUE stiller krav om, at udlandsophold er påkrævet, kan der dispenseres for dette. (Det angives for GUE’er/studieforløb)

6. Dispensation for at en studerende ikke har færdiggjort uddannelsen inden fristen. (Det angives for studieforløb). I daglig tale 6 års reglen

7. Denne dispensation kan gives i tilfælde af, at en studerende ikke har gennemført en SUE inden fristen. (Det angives for GUE’er.)

8. Hvis en SUE stiller krav om, at den skal bestås, før den studerende kan fortsætte studiet, kan der dispenseres for dette. Det angives for GUE’er.

9. Bruges ikke

Efter gemt dispensation

Når en dispensation er gemt og tilføjet, vil regeltjekket for de pågældende poster vedrørende det markerede kriterie ikke længere gælde

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Manuel indtastning af karakter/ændring af bedømmelse (GU)
Næste Vejledning Klargør eksamen og bedømmelsesrunder (GU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os