Vejledninger

Bedømmelsesrunder

Opdateret

Bedømmelsesrunde

En bedømmelsesrunde er en samling af bedømmelser på samme PUE, dvs. det hold den studerende er tilknyttet ved studiestart. Når PUEn får status aktiv, aktiveres også bedømmelsesrunderne for alle GUErne.

For at der kan skabes en forbindelse mellem esas og WISEflow skal der være en bedømmelsesrunde, og dennes ID skal bruges i WISEflow.

På samme måde skal der også være en bedømmelsesrunde, for at praktikportalen kan indlæse data til esas.  

Oprettelse af bedømmelsesrunde

Der er tre måder at oprette en bedømmelsesrunde på:

  • Via bedømmelser i navigationsbjælken
  • Via en PUE
  • Via en studerendes GUE

Via bedømmelser i navigationsbjælken

1. Klik på arbejdsområdet Bedømmelser  i navigationsbjælken

2. Vælg Bedømmelsesrunder på hylden (åbner et nye vindue)

3. Klik på + Ny(t) i det nye vindue, der åbnes

4. Fremsøg den PUE du ønsker at oprette en bedømmelsesrunde til

5. Gem og luk

Bedømmelsesrundern vil herefter ligger i listevisningen over Bedømmelser (genopfrisk visningen (F5)). Bedømmelsesrunden vil også ligge i sektionen med bedømmelsesrunder på den pågældende PUE.

Via en PUE

1.  Naviger til den pågældende PUE og klik på + i sektionen med Bedømmelsesrunder (åbner nyt vindue)

2. Klik på GEM OG LUK i det nye vindue

Bedømmelsesrundern vil herefter ligger i sektionen med bedømmelsesrunder på den pågældende PUE. Den vil også kunne fremsøges under arbejdsområdet Bedømmelser gennem Bedømmelsesrunder på hylden.

Via en studerendes GUE

1. Gå til den studerendes GUE

2. Klik på + for at tilføje en ny bedømmelse

3. Fremsøg den pågældende bedømmelserunde (opret evt. ny hvis der ikke er en i forvejen)

4. Klik på Gem og luk

 

5. Den studerendes tilmelding til bedømmelsesrunden fremgår nu af oversigten over bedømmelser på den pågældende GUE.

Opdatering af studerende på bedømmelsesrunde

De studerende der har en GUE på PUEn når der dannes en bedømmelsesrunde knyttes automatisk til bedømmelsesrunden. Hvis der senere kommer nye GUEr til PUEn skal disse også knyttes til den eksisterende bedømmelsesrunde.

Alternativt kan eksisterende bedømmelsesrunde deaktiveres inden der dannes en ny bedømmelsesrunde. Se punkt vedr. annullering af bedømmelsesrunde i denne vejledning.

Fremsøg den studerendes GUE på den pågældende PUE og klik på + i visningen af bedømmelser

Herefter åbner et nyt billede hvor du skal angive nummeret på bedømmelsesrunden fra PUEn.

Herefter klikker du på gem og den studerende fremgår nu af listevisningen af bedømmelsesrunden.

Annullering af bedømmelsesrunde

Hvis man har oprettet en bedømmelsesrunde, men ønsker at lave en ny, kan du slette den eksisterende bedømmelsesrunde og danne en ny.

1. Fremsøg den pågældende bedømmelsesrunde

2. Klik på deaktiver på hylden

3. Vælg slettet og gem

OBS: Hvis man vælger status inaktiv vil esas ikke medtage de studerende der stod på bedømmelsesrunde når der der dannes en ny.

Kontrol af manglende tilknytning på bedømmelsesrunde

Under listevisning på gennemførelsesuddannelseselementer er det muligt at se aktive bedømmelser, som har status planlagt men ikke har en bedømmelsesrunde.

Her kan du filtrere, så du finder dine eventuelle studerende, der mangler tilknytning til en bedømmelsesrunde.

Vær opmærksom på:

I den nuværende version (1.2) oprettes der ikke automatisk bedømmelsesrunder på PUEr, og der oprettes ikke automatisk bedømmelsesrunder på konverterede PUEr.

Der kan pt kun være én bedømmelsesform på PUEn, hvis der skal være integration til WISEflow

Kommer der studerende til PUEn, efter den har fået status aktiv, skal der enten oprettes en ny bedømmelsesrunde eller den studerendes GUE skal kobles på den eksisterende bedømmelsesrunde.

Når der er oprettes en ny bedømmelsesrunde på en PUE, vil alle studerende på den pågældende PUE, som ikke allerede er tilmeldt en bedømmelsesrunde, blive knyttet til den ny bedømmelserunde. Alle studerende, der allerede har bestået eller er koblet på en planlagt bedømmelsesrunde, vil derfor ikke få tildelt en ny bedømmelsesrunde.

Den studerende kan godt have flere bedømmelsesrunder på den samme PUE. På den måde kan den studerende have en bedømmelse ikke bestået og tilmeldes reeksamen på samme PUE med en ny bedømmelsesrunde.

Hvis bedømmelsesrunden ikke skal køre med integrationen til WISEflow er det under en bedømmelsesrunde, muligt at hente en karakterliste ved at klikke på ”Udskriv Karakterliste”.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Afmeld en studerende - inden eller efter holdstart (VU)
Næste Vejledning Manuel indtastning af karakter (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os