Vejledninger

Administrer et organisatorisk team for medarbejdere (for ejere )

Opdateret

For at benytte denne vejledning, skal du være ejer af et team, dvs. at du skal have administrator rettigheder på Teamet OG Teamet skal samtidig være sat op til, at du selv kan styre medlemmerne.

Introduktion til at være ejer

Du kan læse mere om hvad det vil sige at være ejer, på KP Intra. Der er flere ting du bør være opmærksom på, så læs gerne grundigt.

Teams ejere (KP Intra)

Typiske handlinger for en ejer

Tilføj medlemmer

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og tryk på "Tilføj medlem" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Skriv mail-adressen på den person du ønsker at tilføje (1), tryk på navnet (2) og herefter på: "Tilføj"

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

3. Personen er nu tilføjet som medlem af teamet og du kan lukke vinduet

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams
Fjern medlemmer

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under "Medlemmer" (1) tryk på X yderst til højre ud for navnet på den person du vil fjerne

Bemærk! Du kan ikke fjerne andre ejere direkte fra teamet, men du kan ændre deres rolle til medlem først og så fjerne dem bagefter. Se hvordan du ændrer rolle nedenfor.

Microsoft Teams
Ændring af rolle til ejer eller medlem

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under medlemmer, klik på det lille v-tegn yderst til højre ud for navnet på den person du vil ændre rolle på (1) Vælg enten "Medlem" eller "Ejer" (2)

Microsoft Teams
Vis eller skjul kanaler i teamet for alle medlemmer

Du kan sørge for at en bestemt kanal er vist (eller skjult) for alle medlemmer i et team. Dermed kan du sikre dig, at alle medlemmer i teamet har kanalen synlig, når de går ind i teamet.

1. Tryk på de tre prikker ud for teamets navn (1) og vælg: "Administrer team" (2)

Generel (FIT - Test Owner FMIT) | Microsoft Teams

2. Under: "Kanaler" (1) kan du ud for hver kanal, fjerne eller sætte flueben i: "Vis for medlemmer" (2)

Microsoft Teams

Når der er flueben i "Vis for medlemmer" betyder det, at kanalen automatisk vises for alle medlemmer af teamet. De enkelte medlemmer kan dernæst selv gå ind og skjule kanalen.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tips til lydindstillinger
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os