Vejledninger

Opret en opgave fra Peergrade i Itslearning

Senest opdateret

Peergrade er et didaktisk værktøj, der understøtter, at studerende kan aflevere opgaver og give hinanden feedback. Studerende kan aflevere forskellige typer filer, fx skriftlige opgaver, videoer eller grafisk materiale. Når de studerende har uploadet deres afleveringer i Peergrade, vil de kunne give hinanden feedback, som er rammesat af underviseren. På den måde kan et helt opgaveforløb, med inddragelse af de studerende, finde sted online via Peergrade.

Hvis en studerendes computer er indstillet til en anden tidszone, vil dette forhindre den studerende i at kunne besvare opgaven. Det er derfor en god idé at minde de studerende om, at deres tidszone på computeren er indstillet korrekt. 

1. Opret en ny peergrade-opgave

1.1. Find den plan hvori du vil oprette en peergrade-opgave. Under "Ressourcer og aktiviteter" skal du klikke på "Tilføj" (1) og vælge "Vis alle" (2)

Du kan også oprette en peergrade-opgave via "Ressourcer" på samme måde. Du kan efterfølgende tilføje den til en plan. Se her hvordan.

1.2. Under "Aktiviteter" vælg "Peergrade.io"

1.3. Klik på "Create new class" (1) for at oprette en ny peergrade-opgave. Giv den en titel (2) og klik på "Create new class" nederst (3)

Hvis du har tilgået peergrade i rummet før, vil du i stedet komme direkte ind i en ny peergrade-opgave. Gå til næste punkt.

1.4. Under "Details" kan du ændre titlen (1), lave en beskrivelse (2) og uploade en fil (3). For at ændre titlen på linket, der fremgår i Itslearning, skal du klikke på titlen øverst (4). Klik derefter på "Next" (5)

1.5. Under "Rubric" kan du tilføje feedback-spørgsmål. Du kan redigere i eller slette de forudstillede spørgsmål ved at klikke på "Edit" under hver spørgsmålsboks (1). For at tilføje et nyt spørgsmål, skal du klikke på "Add feedback question" (2). Klik på "Next" når du er færdig (3)

1.6. Forskellige svartyper

1.6.1. Du kan vælge, at de studerende skal besvare med fritekst (1), og du kan angive, hvor mange ord de studerende mindst skal skrive i deres feedback (2). Du kan slette spørgsmålet ved at klikke på "Delete" (3). Når du er færdig, skal du klikke på "Save" (4)

1.6.2. Du kan vælge at lave svarmuligheder på en skala fra lav til høj (1) Du kan ændre i de forudindtastede svarmuligheder (2) og tilføje nye svarmuligheder (3). Du kan slette spørgsmålet ved at klikke på "Delete" (4). Når du er færdig, skal du klikke på "Save" (5)

1.6.3. Du kan vælge at lave to forskellige svarmuligheder, de studerende kan vælge imellem, fx Ja/Nej (1). Du kan slette spørgsmålet ved at klikke på "Delete" (2). Når du er færdig, skal du klikke på "Save" (3)

1.7. Add explanation

1.7.1. Hvis du vil lave en forklarende tekst, kan du gøre det ved at klikke på "Add explanation"

1.7.2. Her kan du skrive din tekst (1). Du sletter din forklarende tekst ved at klikke på "Delete" (2). Når du er færdig, skal du klikke på "Save" (3).

1.8. Create new section

1.8.1. Hvis du vil inddele dine feedback-spørgsmål i flere sektioner, kan du ved at klikke på "Create new section" oprette nye sektioner. Under den nye sektion, kan du tilføje feedback-spørgsmål.

1.8.2. Her kan du navngive den nye sektion (1). Du sletter den nye sektion ved at klikke på "Delete" (2). Når du er færdig, skal du klikke på "Save"(3).

1.9. Under "Template" kan du angive forskellige deadlines. Når du har indstillet dine deadlines, klik på "Create assignment"

 1. Denne dato angiver, hvornår peergrade-opgaven åbner. Hvis ingen dato angives, åbnes den når peergrade-opgaven er oprettet.
 2. Denne dato angiver de studerendes afleveringsfrist.
 3. Denne dato angiver, hvornår der åbnes for muligheden for at give feedback. Hvis der ikke angives en dato, åbnes feedback-perioden efter afleveringsfristen.
 4. Denne dato angiver, hvornår feedback-perioden slutter. Herefter vil de studerende kunne se den feedback, de har fået.

2. Indstil din peergrade-opgave

2.1. Tilgå "Settings" for at lave yderligere indstillinger på peergrade-opgaven. Ændringerne gemmes automatisk undervejs.

2.2. Details

2.2.1. Her kan du ændre opgavens titel (1), beskrivelsen (2) og tilføje eller slette en fil (3)

2.3. Submissions

2.3.1. Her kan du tillade de studerende at uploade mere end én fil (1) og vælge hvilke slags filer, de kan uploade (2)

2.4. Feedback

2.4.1. Har kan du angive antal medstuderende, den studerende skal give feedback til (1) og om de studerende kun kan se den feedback, de har fået, hvis de selv har givet feedback (2). Derefter kan du vælge, om de studerende skal bedømme deres egen opgave (3)

2.5. Groups

2.5.1. Her kan du tillade de studerende at aflevere som gruppe

2.6. Advanced

2.6.1. Ved at tillade "flagging" kan de studerende markere feedback, som de fx er uenige i. Når de studerende markerer feedback, får underviseren en notifikation om den feedback, der er blevet markeret (1). Du kan angive, hvem der har tilladelse til at give feedback (2), og du kan lave indstillinger for anonymitet (3).

De studerende kan også kommentere på den feedback, de har fået og på den måde få en dialog med den, der har givet feedback. De studerende forbliver anonyme.

2.7. I menuen til højre kan du ændre itslearning-indstillingerne for peergrade-opgaven ved at klikke på "Rediger indstillinger"

2.8. Itslearning-indstillinger

 1. Synlighed: Du kan gøre opgaven usynlig ved at klikke på øje-ikonet og tilføje et tidspunkt for, hvornår peergrade-opgaven skal være synlig.
 2. Deadline: Da der sættes deadlines på i selve peergrade-opgaven, bruges denne funktion ikke.
 3. Forberedelse: Hvis du kryser af i "Denne aktivitet er forberedelse" vil det for de studerende fremgå, at peergrade-opgaven er forberedelse.
 4. Tildelt: Du kan vælge at tildele peergrade-opgaven til en eller flere studerende.
 5. Bedømmelsesskala: Her kan du indsstille bedømmelsesskalaen.
 6. Resultater: Du kan vælge, om resultaterne skal være synlige for de studerende eller ej.
 7. Klik på "Gem" når du er færdig.

3. Opret en kopi af en peergrade-opgave

3.1. Find den plan hvori du vil oprette en kopi af en peergrade-opgave. Under "Ressourcer og aktiviteter" skal du klikke på "Tilføj" (1) og vælge "Vis alle" (2)

3.2. Under "Aktiviteter" vælg "Peergrade.io"

3.3. Du kan oprette en kopi af en peergrade-opgave ved at klikke på "Copy existing class" (1). Vælg hvilken opgave du vil kopiere (2), giv opgaven en titel (3) og vælg hvilke elementer, du vil kopiere med (4). Klik på "Create new class" for at oprette kopien (5).

 Hvis du har tilgået peergrade i rummet før, skal du gå til punkt 3.4

For at lave indstillinger på din kopi, følg punkterne fra punkt 1.4

3.4. Hvis du har tilgået peergrade i rummet før, kommer du direkte ind i en ny peergrade-opgave, og du skal i stedet klikke på "Copy existing assignment" øverst i venstre hjørne

3.5. Du skal vælge hvilken peergrade-opgave, du vil kopiere (1), derefter kan du give opgaven en ny titel (2) og vælge hvilke elementer, du vil kopiere med (3). Klik til sidst på "Create new class" for at oprette kopien (4)

For at lave indstillinger på din kopi, følg punkterne fra punkt 1.4

4. Brug den samme peergrade-opgave i flere rum

Hvis du vil bruge den samme peergrade-opgave i flere rum, hvor de studerende skal give hinanden feedback på tværs af hold, kan du bruge funktionen "Class code" og invitere de studerende til den samme peergrade-opgave med en kode

4.1. For at kunne bruge den samme peergrade-opgave i flere rum, skal du oprette peergrade-opgaven via peergrade.io ved at klikke på "Create class"

Link til peergrade: https://app.peergrade.io/courses

4.2. Du kan enten oprette en ny peergrade-opgave (1) eller kopiere en eksisterende (2). Giv derefter opgaven en titel (3) og klik på "Create new class" (4)

Gå til punkt 3.3 for at se, hvordan du skal gøre, hvis du vil kopiere en eksisterende peergrade-opgave

4.3. Når du har oprettet eller kopieret en peergrade-opgave skal du klikke på "Participants" (1), hvor du vil finde en "Class code" (2). Dette er koden, som du skal dele med de studerende, for at de kan få adgang til peergrade-opgaven.

Link til de studerende: https://app.peergrade.io/join

4.5. Sådan ser det ud for de studerende, når de skal indtaste "Class code"

4.6. Under "Participants" kan du se en liste over de tilknyttede studerende. De studerende vil først fremgå af denne liste, når de har tilgået peergrade.

Har du brug for hjælp? 

Du kan altid få hjælp af Basen Online ved at oprette en sag på basen.kp.dk.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på KP Intra (kræver KP-login). 

Derudover kan du få hjælp og sparring hver tirsdag kl. 9-10 til itslearning spørgetime, og hver torsdag kl. 11.45-12.45 til Teams- og itslearning spørgetime. Find link til spørgetimerne her (i sidemenuen til højre).

1 Kommentar

Charlotte Voigt

Så vidt jeg kan se, så er det nu blevet integreret mere i itslearning, så kan kan sætte en itslearning-deadline på. Og det er fedt!

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Tilmeldingsformular
Næste Vejledning Side
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os