Vejledninger

Specialisering og retninger

Opdateret

I esas angives en uddannelses specialiseringsmuligheder som AUDD-koder og profiler.

AUDD-koder kan betegnes som den overordnede specialisering, mens profiler er en ”tonet” specialisering.

 

Opsætning af AUDD-koder og profiler

Det er esas-specialister, der centralt fra opsætter AUDD-koder, hvilket betyder at institutions-specialister eller studieadministrative medarbejdere ikke kan tilføje disse.

AUDD-koder fastsættes på den overordnede uddannelsesaktivitet.

Profiler oprettes af institutionsspecialister. Disse kan tilføjes via SUEn.
Det eneste, der skal angives for en profil, er navnet på profilen.
Navnet på profiler kan angives på både dansk og engelsk.
Profiler kan angives på flere fag-SUEr

Både AUDD-koder og profiler tilknyttes den relevante fag-SUE. En fag-SUE kan indeholde både AUDD-kode og profil eller blot en af hver.  

Tjek hvilke specialiseringer der er relavante for et studieforløb  

For at tjekke om der er tilføjet AUDD-kode på uddannelsensstrukturen (SUEn) som relatere sig til en studerendes studieforløb, gøres dette via studieforløbet, hvor du i sektionen "studieforløb" trykker på feltet "Uddannelsesstruktur" (1)

Fra uddannelsesstrukturen scrolles der ned til undergitteret "AUDD-kode", hvor du kan se om/hvilke AUDD-koder, den studerende kan få tilføjet studieforløbet.

For at finde ud af hvilke/hvilken SUEr AUDD-koden relatere sig til, starter du med at trykke ind på den ønskede AUUD-kode og derefter trykkes på den sidste pil i navigationsbjælken (1), og der vælges "strukturelle uddannelseselement" (2)

Du kan her se SUEr, der er tilknyttet den pågældende AUDD-kode.  

Tjek hvilke profiler der er tilknyttet en SUE

Du starter med at fremsøge en ønskede SUE. Dette gøres fra hylden, hvor der vælges "Uddannelse" (1) og derefter trykkes på "Strukturelle uddannelseselementer" (2).

Herefter fremsøger og åbner du den ønskede SUE

Under sektionen Strukturelt uddannelseselement, kan du nu se, om der er noteret en profil på SUEn (1)

Dette navn skal bruges, hvis du gerne vil tilføje det på et studieforløb.

Tilføjelse af specialisering på studieforløb

Når en studerende har valgt specialisering, skal der tilknyttes en AUDD-kode og/eller en profil til den studerendes studieforløb.

Såfremt der kun findes én AUDD-kode på uddannelsesaktiviteten, sættes denne automatisk på studieforløbet.

AUDD-koden og/eller profilen tilføjes studieforløbet og esas vil automatisk oprette GUEr til den studerendes studieforløb.

Gå til det ønskede studieforløb og tilføj den ønskede AUDD-kode under feltet med samme navn i sektionen "studieforløb" og tryk Gem i kontekstmenuen øverst til venstre.

Tryk op den lille lup, hvor at se, hvilke AUDD-koder der er mulige. (2)

De GUEr som er tilføjet i forbindelse med tilføjelsen af AUDD-koden, kan ses via undergitteret "Gennemførelsesuddannelseselementer" på den studerendes studieforløb. (det kan være nødvendigt at trykke F5 for at opdatere visningen)

De GUEr som er tilføjet i forbindelse med AUDD-koden, vil have dette stående i kolonnen "AUDD-kode" (1) (det kan hjælpe af udvide undergittet (2)

Tilføjelse af profil på studieforløb

Når en studerende har valgt specialisering, skal der tilknyttes en AUDD-kode og/eller en profil til den studerendes studieforløb.

AUDD-koden og/eller profilen tilføjes studieforløbet og esas vil automatisk oprette GUEr til den studernedes studieforløb.

Start med at finde ud af hvilken profil du ønsker at tilføje på studieforløbet. Se evt. tidligere afsnit "Tjek hvilke profiler der er tilknyttet en SUE".

Når du har fundet navnet på den ønskede profil, åbner du det relevante studieforløb.

I sektionen "studieforløb" noteres den ønskede profil under feltet af samme navn (1). Du kan også trykke på den lille lup, for at se, hvilke profiler der er mulige at tilføje (2)

Husk at trykke Gem

Du kan tjekke om profilen er blevet tilføjet GUE(rne) i undergitteret "gennemførelsesuddannelseselement". Er profilen tilføjet, kan dette ses ved at GUEn har fået navn efter profilen (1)

Det kan være nødvendigt at trykke F5 for at opdatere visningen

Ændring af AUDD-kode og/eller Profil

Hvis AUDD-kode og/eller profil ændres på studieforløbet, skal du manuelt sikre dig, at den studerende er tilmeldt de rigtige SUEr.

Dvs. at du manuelt skal afmelde gamle SUEr på studieforløbet ved at fjerne udgåede GUEr.

Herefter kan du, hvis ønsket, tilføje en ny AUDD-kode og/eller profil. Se evt. tidligere afsnit.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Intro til studieforløb
Næste Vejledning Stam- / Skabelonhold
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os