Vejledninger

PUE-skift og holdskift (GU)

Opdateret

I esas er den studerendes tilmelding til en eksamen, en GUE som relaterer sig til en PUE.

Hvis du ønsker at flytte en studerende fra dens nuværende PUE, og dermed tilmelding til eksamen, over til en anden PUE, skal du følgende nedenstående guide.
OBS! det er vigtigt både at få flyttet PUEn og Holdet.

PUE-skift og holdskift (enkeltvis)

Som nævnt skal du først flytte den studerendes PUE og derefter holdet.

PUE-skift
  1. Fremsøg den pågældende PUE som den studerende på nuværende tidspunkt står på (f.eks. via aktivitetsnummeret eller kaldenavn). 
  2. Tryk på GUEn, der skal flytte hold (se gul pil)

ALTERNATIV fremgangsmåde

1. Fremsøg den studerende studieforløb, som skal flytte PUE.

2. Klik ind på den GUE, som skal have anden PUE. (1)

  1. Vælg ”PUE skift” 
  2. Angiv den PUE der skal flyttes til 
  3. Gem og Luk  

 

Den studerende er nu flyttet over på den rigtige PUE.  

Hold skift

Den studerende skal nu sættes på holdet på PUEn. Dette sker ikke automatisk ved PUEskift. Holdet har integrationen til Itslearning, det er derfor vigtigt de kommer herind også. 

  1. Klik på holdet på PUEn (Vist i billedet oppe) 
  2. Klik på ”+” under Gennemførelseselementer  (se billede nedenfor)
  3. Klik på Luppen – og den studerende der mangler at blive tilføjet dukker nu op 
  4. Hvis ikke, kan de fremsøges vha. cpr  
  5. Tilføj den studerende til holdet 

Antallet på PUEn og på Holdet burde nu stemme overens.

Husk! hvis du allerede har lavet en bedømmelsesrunde på den PUE, som du tilføjer en GUE til, skal du også huske at tilknytte GUEn til bedømmelsesrunden.
Se evt. vejledning "Bedømmelsesrunder"

Masse-PUE skift

Det er muligt at masse-tilknytte studerende til en PUE ud fra en listevisning af studieforløb. Det skal kun gøre i de tilfælde hvor esas ikke i forvejen har genereret en GUE for den studerende.

1. Fremsøg PUE ID på det forløb du ønsker at knytte de studerende til

2. Fremsøg en listevisning over de studerende du ønsker at knytte til en PUE (det kan f.eks. være ud fra et eksisterende undervisningshold, skabelonhold eller en avanceret søgning)

3. Marker de studernede på lister der skal knyttes til PUEn - enten ved at sætte flueben i overskriftskolonnen, hvorved alle bliver markeret eller ved at markere de relevante studerende på listen

4. Klik på Massetilknyt PUE hvis det er et obligatorisk fag eller Massetilknyt VALGFAG hvis SUEn er sat op som valgfag

Herefter åbner et nyt vindue

5. Angiv aktivitetsudbud på den PUE du vil massetilknytte til

6. Gem

7. Når massetilknytninger er gemt bliver de muligt at tilføje en PUE til massetilknytningen

8. Fremsøg og vælg det PUD ID du noterede tidligere

9. Skift status fra kladde til Tilknyt

10. Gem og luk

11. Studieforløbene har nu fået oprettet en GUE på den pågældende PUE. Vær opmærksom på at datoen ikke ændres ved PUEskift og evt. skal rettes manuelt

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Oprettelse af PUE på IDV (VU)
Næste Vejledning PUE-skift og holdskift (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os