Vejledninger

Klargør eksamen og bedømmelsesrunder (GU)

Opdateret

Inden du kan overføre din eksamen til Wiseflow, er der nogle få steps, som du skal gennemgå, for at tjekke, at du er klar til eksamen.

Tjek antal studerende

Det er vigtigt, at du tjekke både på PUE og hold, at du har det rigtige antal studerende står på;

- Lav en listevisning, som viser antallet af aktive studerende, som skal til eksamen på din pågældende PUE.
Sammenlign derefter antallet med antallet på din PUE (1)
Sammenlign også antallet med ansattet på holdet (4). Tryk herind og se antallet af GUEr, der er tilknyttet (5)

Hvis du trykker på listevisningen (2) er det vigtigt at du ændre listevisningen til "aktive Gennemførelsesuddannelseselementer" (3), da du ellers vil få en liste med både aktive og inaktive studerende.

Hvis du mangler studerende på en eller begge steder, se da vejledning: "PUEskift og holdskift"

Opret Bedømmelsesrunde

En bedømmelsesrunde bruges, når en gruppe studerende, skal til eksamen.

For at der kan skabes en forbindelse mellem esas og WISEflow skal der være en bedømmelsesrunde, og dennes ID skal bruges i WISEflow.

På samme måde skal der også være en bedømmelsesrunde, for at praktikportalen kan tidlæse data til esas.  

Der er to måder, at oprette en bedømmelsesrunde på:

  • Via en PUE (den mest almindelige) - se næste afsnit
  • Via bedømmelser i navigationsbjælken (1-2)
Opret bedømmelsesrunde på PUE

Find den ønskede PUE frem, som du ønsker at oprette bedømmelsesrunde på.

Tryk på "+" i undergitteret "Bedømmelsesrunde" (1)

Et ny vindue åbner, hvor du blot trykker "Gem og luk" (2)

Der er nu genereret en bedømmelsesrunde og der skulle gerne være en ny linje under undergitteret "Bedømmelsesrunder".

Du skal bruge de otte-cifrede tal i Wiseflow (3)

Tilknyt en GUE til en bedømmelsesrunde

Hvis du har oprettet en bedømmelsesrunde og senere finde ud af at du gerne vil have endnu en GUE tilknyttet den allerede oprettede bedømmelsesrunde, skal du tilknytte GUE direkte til bedømmelsesrunden.

Det er derfor ikke nok blot at lave PUEskift.

1. Klik ind på den ønskede GUE

2. Klik på + for at tilføje en ny bedømmelse (1)

3. indtast koden på bedømmelsesrunden (2) - Koden er det 8-cifrede tal, som blev genereret, da du oprettede bedømmelsesrunden.

4. tryk "GEM OG LUK"

5. Den studerendes tilmelding til bedømmelsesrunden fremgår nu af oversigten over bedømmelser på den pågældende GUE.

Kontrol af manglende tilknytning på bedømmelsesrunde

Under listevisning på gennemførelsesuddannelseselementer er det muligt at se aktive bedømmelser, som har status planlagt, men ikke har en bedømmelsesrunde.

Her kan du filtrere, så du finder dine eventuelle studerende, der mangler tilknytning til en bedømmelsesrunde.

Vær opmærksom på:

I den nuværende version (1.2) oprettes der ikke automatisk bedømmelsesrunder på PUEr, og der oprettes ikke automatisk bedømmelsesrunder på konverterede PUEr.

Der kan pt kun være én bedømmelsesform på PUEn, hvis der skal være integration til WISEflow

Kommer der studerende til PUEn, efter den har fået status aktiv, skal der enten oprettes en ny bedømmelsesrunde eller den studerendes GUE skal kobles på den eksisterende bedømmelsesrunde.

Når der er oprettes en ny bedømmelsesrunde på en PUE, vil alle studerende på den pågældende PUE, som ikke allerede er tilmeldt en bedømmelsesrunde, blive knyttet til den ny bedømmelserunde. Alle studerende, der allerede har bestået eller er koblet på en planlagt bedømmelsesrunde, vil derfor ikke få tildelt en ny bedømmelsesrunde.

Den studerende kan godt have flere bedømmelsesrunder på den samme PUE. På den måde kan den studerende have en bedømmelse ikke bestået og tilmeldes reeksamen på samme PUE med en ny bedømmelsesrunde.

Hvis bedømmelsesrunden ikke skal køre med integrationen til WISEflow er det under en bedømmelsesrunde, muligt at hente en karakterliste ved at klikke på ”Udskriv Karakterliste”.

Sletning af bedømmelsesrunde

Se vejledningen vedr. bedømmelsesrunder (under bedømmelser)

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Dispensationsregistreringer
Næste Vejledning Klargør eksamen i esas og WISEflow (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os