Vejledninger

Opret underafdelinger til virksomheder

Opdateret

Det er muligt at oprette underafdelinger til virksomheder i esas. Dette kan fx være en underafdeling i en kommune eller på et sygehus.

Opret ny produktionsenhed (underafdeling)

1. Start med at fremsøg overafdelingen fx "CFD Døvblindehuset. I undergitteret Produktionsenheder klikker du på ”+” .

Der kommer nu en søgelinje frem, hvor du enten søger på p-nummer eller navn på praktik/klinikstedet.

2. Søg på fx p-nummer og tryk enter
3. Klik på "+ Ny(t)" for at oprette en ny Produktionsenhed (underafdeling).

Et nyt billede vil komme frem, hvor du skal oprette Produktionsenheden (underafdelingen).

4. Udfyld oplysningerne: Udenlandsk, Navn, P-nummer, CVR-nummer, Adresselinje 1, Postnummer / By og Land.
5. Klik på "Gem"

Når du klikker på "Gem" får du en besked om at der er registreret dubletter - hvilket jo er korrekt.

6. Klik på "Gem". Når der er gemt vil du se, at den øverste linje ændrer sig. Vi får nogle flere muligheder end vi havde før.

Tildel produktionsenheden (underafdelingen) til en bruger/team

1. Klik på "TILDEL", da vi skal have tildelt denne Produktionsenhed til KP.

Der kommer en ny boks frem, hvor det er muligt at tildele Produktionsenheden (underafdelingen) til en bruger eller et team.

2. Klik på feltet "Tildel til" så "mig" ændres til "Bruger eller team".
3. Klik på søge-luppen i feltet "Bruger eller team" og scroll helt ned i bunden til teksten "slå flere poster op" vises.

4. Klik på "Slå flere poster op".

5. I feltet "Søg efter" vælges "Team"
6. Find den linje i rullemenuen, hvor der står Københavns Professionshøjskole - Jur. afd. og sæt flueben ved den
7. Klik på Tilføj.

8. Klik i næste skærmbillede på "Tildel"

Resultatet af tildelingen er, at du nu får mulighed for at taste et fiktivt EAN nummer, og dette er vigtigt for at den ikke deaktiveres som en dublet.

I Teams "STU - Praktikportalen" ligger der en en Excel-liste med fiktive EAN-numre. Filen hedder "Fiktive EAN - fortløbende numre.xlsx (link her)
HUSK at slette det EAN-nummer du bruger fra listen og gem.  

9. Indsæt det fiktive EAN-nummer
10. Klik på "Gem"

Angiv at virksomheden skal bruges til praktik/klinik

Det skal angives, at virksomheden skal bruges til praktik/klinik. Dette gøres, når virksomheden er oprettet.

1. Tryk på ”+”-ikonet ud for boksen med Institutionsoplysninger.

Herefter åbner et nyt vindue,

2. Sæt flueben ud for Praktiksted

3. Tryk på "Gem".

Tilknyt underafdeling til uddannelse i Praktikportalen

Når du har fået oprettet underafdelingen i esas, skal du i Praktikportalen tilknytte afdelingen til din uddannelsen.

Åbn Praktikportalen.

1. Klik på "Praktiksteder"/"Kliniksteder"
2. Klik på enten "Godkendte" eller "Alle praktiksteder"
3. Klik på knappen "Hent fra Esas"

Herefter gør du følgende:

1. Vælg den uddannelse, som praktikstedet skal knyttes til
2. Fremsøg relevant praktiksted ved at søge på enten Navn, CVR, P-nr. eller adresse på praktik/klinikstedet
3. Klik på “Søg i Esas” - det kan godt tage lidt tid.
4. Når praktikstedet kommer frem i listevisningen sættes flueben i rubrikken “Hent fra Esas”
5. Klik på “Udfør” og praktikstedet vil blive tilknyttet uddannelsen

Vær opmærksom på, at har du oprettet et hierarki i esas, skal hvert enkelt praktiksted hentes ind i Praktikportalen.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret praktik/klinikinstitution, som ikke allerede findes i esas
Næste Vejledning Indsæt KP-mailadresse på en studerende
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os