Vejledninger

12.1 Proces for rum, hold og skemavisning i Itslearning

Opdateret Jun 16, 2021

Dette notat beskriver processen for hvordan der oprettes hold/rum i Itslearning, og hvordan skemaet vises. Hertil bliver det beskrevet hvordan der arbejdes i efteråret 2021 med vedligeholdelse af studerendes tilknytninger til rummene i Itslearing.

Notatet er bygget op ud fra cases som beskriver hvordan det konkret og lavpraktisk håndteres.

Følgende cases er belyst i dette notat

 1. Der kommer en ny uddannelse på KP
  1. GU
  2. VU
 2. Der skal oprettes et ekstra hold på en uddannelse
  1. Hvordan får jeg adgang til at oprette ekstra hold til en uddannelse
 3. Der skal tilknyttes og fjernes studerende til rum i Itslearning
  1. Anvender esas
   1. Læreruddannelsen
   2. Videreuddannelsen (Med undtagelse af tre specialuddannelser. Specialuddannelsen til kræftsygeplejerske, specialuddannelsen i borgernær sygepleje og specialuddannelsen til sundhedsplejerske)
  2. Anvender Hold.kp.dk  skemahold.kp.dk
   1. GU (undtagen Læreruddannelsen)
   2. VU - Tre specialuddannelser. Specialuddannelsen til kræftsygeplejerske, specialuddannelsen i borgernær sygepleje og specialuddannelsen til sundhedsplejerske.
 4. Studerende går på orlov
 5. Studerende stopper på uddannelsen

1. Der kommer en ny uddannelse på KP

1.1. For Grunduddannelser GU

 1. Uddannelsesstrukturen oprettes i esas
 2. Der gives besked til Arcanic om at der er kommet en ny uddannelse, og denne skal oprettes på hold.kp.dk. Præfix og studieordning er vigtig information her.
 3. Når uddannelsen er oprettet på Hold.kp.dk kan de ansvarlige på uddannelsen oprette de hold der skal undervises på.
 4. Når de er oprettet på hold.kp.dk – skal uddannelsen ind på sitet skemahold.kp.dk og bekræfte at det også er de rette hold de ønsker skal oprettes og skemalægges til det kommende semester.
 5. Skemalægningen for uddannelsen kan nu gå i gang.
 6. Når der er optaget studerende på uddannelsen, skal disse studerende tilføjes til rummene
  Hvordan og af hvem?

1.2. For Videreuddannelsen VU

 1. Uddannelsesstrukturen oprettes i esas
 2. Når der er oprettet et hold under PUEn, vil dette automatisk skabe et rum i Itslearning. Der bliver oprettet et rum pr. hold i esas.
 3. Alle hold i esas sendes til TimeEdit og kan dermed skemalægges
 4. Hold som ikke skal bruges alligevel skal aflyses i esas og rummet i Itslearning vil herefter blive arkiveret.

2. Der skal oprettes et ekstra hold på en uddannelse

2.1.Hvordan får jeg adgang til at oprette ekstra hold til en uddannelse

Hvis du ikke allerede har adgang til https://skemahold.kp.dk/ kan du får det via denne formular i Basen.

2.1. GU (Undtagen Læreruddannelsen)

 1. Holdet oprettes på hold.kp.dk.: Opret nyt rum til uddannelsen
  Efter 30 min. er holdet synligt på skemahold.kp.dk.
 2. Holdet skal bekræftes på skemahold.kp.dk og datoer for start og slut, samt navnet på rummet kontrolleres: Bekræfter dine hold på skemahold.kp.dk
 3. Holdet kan nu skemalægges i TimeEdit og der kommer et rum i Itslearning inden for 1,5 time.
 4. Studerende tilføjes til rummet på skemahold.kp.dk: Tilføj studerende til rum i Itslearning
  Hvordan og af hvem?
 5. Undervisere og studerende kan nu anvende rummet til undervisning.

2.2. Læreruddannelsen

Når der oprettes et hold under en PUE i esas, da udløser det et rum i Itslearning.

Datoerne for rummet følger de datoer som findes i esas for holdet.

2.3. VU (Med undtagelse af tre specialuddannelser Kræftsygeplejerske, Sundhedsplejerske, Borgernær sygepleje)  

(Kræftsygeplejerske, Sundhedsplejerske, Borgernær sygepleje)

Når der oprettes et hold under en PUE i esas, da udløser det et rum i Itslearning.
Datoerne for rummet følger de datoer som findes i esas for holdet.

2.4. De tre specialuddannelser (Kræftsygeplejerske, Sundhedsplejerske, Borgernær sygepleje)

 1. Holdet oprettes på hold.kp.dk.: Opret nyt rum til uddannelsen
  Efter 30 min. er holdet synligt på skemahold.kp.dk.
 2. Holdet skal bekræftes på skemahold.kp.dk og datoer for start og slut, samt navnet på rummet kontrolleres: Bekræfter dine hold på skemahold.kp.dk
 3. Holdet kan nu skemalægges i TimeEdit og der kommer et rum i Itslearning inden for 1,5 time.
 4. Studerende tilføjes til rummet på skemahold.kp.dk: Tilføj studerende til rum i Itslearning
  Hvordan og af hvem?
 5. Undervisere og studerende kan nu anvende rummet til undervisning.

3. Hvordan får jeg adgang til at oprette hold.kp.dk og skema-hold.kp.dk?

Hold.kp.dk er pt åbent og kræver blot, at du kender password til uddannelsen. LMS-koordinatoren på uddannelsen kender dette password. Spørg derfor LMS-koordinatoren.

Adgang til skemahold.kp.dk  her skal din LMS-koordinator sige god for at du må få adgang. Send en sag ind via basen.kp.dk, med en bekræftelse på at du må få adgang, og du vil herefter blive tildelt rettigheder til at tilgå sitet skemahold.kp.dk.

4. Hvordan tilknyttes eller fjernes studerende fra rum i Itslearning

4.1. GU (Undtagen Læreruddannelsen)

Når du skal tilføje eller fjerne studerende fra rum i Itslearning skal det gøres på sitet skemahold.kp.dk.

Du skal gå ind på den uddannelse hvor du vil tilføje eller fjerne en studerende. Fremsøge det hold som den studerende skal tilføjes eller fjernes og nu kan du redigere de enkelte studerende. Husk at gemme dine ændringer. Se vejledning: Tilføj studerende til rum i Itslearning og Fjern en studerende fra et rum i Itslearning, eller flyt en studerende til et andet rum

Du kan nederst på siden hente det som er gemt ud til excel og på den måde altid se, hvad der er gemt.

Ændringerne slår igennem 1,5 time efter de er lavet og gemt.

4.2. Læreruddannelsen

Når en studerende skal skifte hold på læreruddannelsen, skal den studerende flyttes fra det ene hold til det andet i esas. Dette gøres på de enkelte hold under PUEn.

Ændringerne vil slå igennem 1,5 time efter de er lavet og gemt.

4.3. VU (Med undtagelse af tre specialuddannelser Kræftsygeplejerske, Sundhedsplejerske, Borgernær sygepleje)  

Når en studerende skal skifte hold på VU, skal den studerende flyttes fra det ene hold til det andet i esas. Dette gøres på de enkelte hold under PUEn.

Ændringerne vil slå igennem 1,5 time efter de er lavet og gemt.

4.4. De tre specialuddannelser (Kræftsygeplejerske, Sundhedsplejerske, Borgernær sygepleje)

Når du skal tilføje eller fjerne studerende fra rum i Itslearning skal det gøres på sitet skemahold.kp.dk.

Du skal gå ind på den uddannelse hvor du vil tilføje eller fjerne en studerende. Fremsøge det hold som den studerende skal tilføjes eller fjernes og nu kan du redigere de enkelte studerende. Husk at gemme dine ændringer. Se vejledning: Opret nyt rum til uddannelsen

Du kan nederst på siden hente det som er gemt ud til excel og på den måde altid se, hvad der er gemt.

Ændringerne slår igennem 1,5 time efter de er lavet og gemt.

5. Studerende som går på orlov

Når en studerende går på orlov, får den studerende rollen gæst på deltagerlisten i Itslearning. Dette gøres for at sikre, at den studerende har adgang til deres tidligere undervisningsmateriale. Når rummet arkiveres, vil denne studerende fortsat fremgå af deltagerlisten med rollen gæst. Dette gælder både for GU og VU.

6. Studerende som stopper på uddannelsen

Studerende som stopper på uddannelsen, vil fremgå med rollen gæst på deltagerlisten i Itslearning. De vil fortsat have adgang til Itslearning 180 dage efter de er stoppet.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning 1.11 Opret et portfolio i Itslearning
Næste Vejledning 12.2 Opret nyt rum til uddannelsen
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os