Vejledninger

Dashboard - opret, rediger, del og slet

Opdateret

Et Dashboard fungerer som en opslagstavle, hvor du kan samle flere gemte avancerede søgninger.

Har du flere søgninger, som du bruger tit, kan det derfor være en fordel at samle disse på et Dashboard, hvor du kan se flere søgninger i samme billede og få et bedre overblik.

1. Opret Dashboard

1.1 Gå til Dashboards via hovedmenuen i esas (ligger på alle faner under overskriften "Arbejde"):

1.2 Opret nyt Dashboard ved at klikke på "Ny(t)":

1.3 Vælg layout ved at klikke på en af valgmulighederne. Du vælger selv frit, men du kan i denne oversigt se, om du får smalle, brede, høje eller lave kolonner på søgninger i Dashboardet.

Tryk derefter på "Opret":

1.4 Navngiv Dashboardet og klik derefter på den boks, hvor du vil indsætte den første søgning på dit Dashboard:

1.5 Når en af boksene er markeret (som vist her med streg rundt om), kan du indsætte en avanceret søgning skal du klikke på Liste:

1.6 Her skal du finde den relevante søgning, du vil indsætte ved at vælge:

1) Posttype: Det område den avancerede søgning er lavet under. En søgning på studieforløb ligger under studieforløb, en liste med GUEr ligger under Gennemførselselementer osv.

2) Vis: Navnet på den specifikke avancerede søgning

Klik derefter på Tilføj

1.7 Du vil nu kunne se, at der er indsat indhold i den første boks på Dashboardet, idet der er kommet en overskrift i boksen.

OBS: Du kan endnu ikke se resultaterne af søgningen, men de vil blive vist, når du trykker gem.

Indsæt flere søgninger i de andre bokse med samme fremgangsmåde.

Du kan på Dashboardet frit vælge imellem posttyper - de områder, hvor søgninger er lavet. På den måde kan du på Dashboardet samle en oversigt over søgninger på studieforløb ved siden af søgninger på GUEr, ansøgninger osv.

Vær opmærksom på, at jo større søgninger, du indsætter i de forskellige bokse, jo længere tid, vil Dashboardet være om at loade.

1.8 Når du har indsat alle relevante søgninger, trykker du på Gem og Luk

Du kan nu se, hvordan de forskellige søgninger ligger samlet på Dashboardet i de "bokse", hvor de er oprettet:

Der kan evt. gå lidt tid, inden Dashboardet genereres, så tryk gerne F5 og kom evt. tilbage til Dashboardet, hvis det ikke vises med det samme.

1.9 Hvis du har brug for at arbejde med en af søgningerne gemt på Dashboardet, kan du åbne denne via "Gitter"-ikonet. Når du trykker på dette, åbnes søgningen i et nyt vindue i stor, og du kan herfra filtrere osv.

Du finder Dashboardet igen via hovedmenuen, eller evt. hvis du har lavet en genvej til det.

Du kan oprette og gemme flere Dashboards alt efter behov.

2. Rediger Dashboard

2.1 Hvis du ønsker at slette eller udskifte en søgning på dit Dashboard, skal du klikke på rediger i menulinjen:

2.2 Slet: Klik på den relevante boks med en søgning, du vil slette, så den markeres med en streg rundt om. Klik derefter på Fjern i menulinjen:

2.3 Rediger: Klik på den relevante boks med en søgning, du vil slette, så den markeres med en streg rundt om. Klik derefter på Rediger Komponent i menulinjen:

2.3.1 Her kan du vælge en ny søgning, som i stedet skal indsættes i boksen på Dashboardet. Det gør du ved at vælge Objekt og Standardvisning, hvor du vælger område og navn på avanceret søgning. Klik derefter på OK:

2.3.2 Gem ændringer ved at trykke Gem og Luk:

OBS: Hvis det er selve søgningen, du gerne vil rette til, skal du rette den avancerede søgning - se evt. vejledning her.

Ændrer du i den avancerede søgning, vil denne ændring automatisk slå igennem og blive vist i søgningen på Dashboardet (tryk evt. F5, hvis en ændring ikke slår igennem med det samme).

3. Del Dashboard

3.1 For at dele et Dashboard, skal du trykke på Del Dashboardet i menulinjen:

3.2 Klik på Tilføj bruger/Team:

3.3 Find enkelt bruger eller team via "Søg efter" og klik derefter relevante personer/teams af, klik vælg og afslut med at klikke tilføj:

3.4 Klik af, om personen/teamet, du har delt med, skal have lov til at læse, skrive, slette, dele osv. det pågældende Dashboard. Se evt. vejledning vdr. deling her

Afslut ved at trykke Del:

OBS VIGTIGT IFT. DELING AF DASHBOARDS:
Når du deler et Dashboard, er det vigtigt, at du har delt hver enkelt avanceret søgning, som er vist på det pågældende Dashboard.
BÅDE hver avanceret søgning og selve Dashboardet skal være delt, for at modtager af delingen kan se indholdet på Dashboardet.
Har du glemt at dele en avanceret søgning på et delt Dashbvoard, vil modtageren få vist en blank "boks" uden indhold, der hvor søgningen skulle være vist.

4. Slet Dashboard

4.1 For at slette et gemt Dashboard skal du trykke på Slet:

OBS: Husk, at hvis du sletter et Dashboard, så vil det også blive slettet for dem, du har delt med.
Dog vil delte avancerede søgninger stadig være delt, med mindre du også sletter disse.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Slet gemt avanceret søgning
Næste Vejledning Skræddersy opsætning og startside
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os