Vejledninger

Individuel kompetencevurdering (OU)

Opdateret

Godkendelse besked til ansøger

1. På ansøgningen gå til sektionen "Kommunikation" og tryk på + i øverste højre hjørne:

2. Følgende felter skal udfyldes:

Type: Besked

Status: Klar til fletning

Svar tilladt: Nej

Bilag tilladt i svar: Nej

I feltet Kommunikationsskabelon fremsøges IKV-skabelonerne ved at taste fx *IKV* og klikke på den lille lup. Vælg skabelonen ”SIU: Godkendelse, IKV (OU)”.

Tryk gem til sidst (Tryk gem og luk for at vinduet lukker ned).

3. Efterfølgende bliver ansøgningen opdateret og brevet vil lægge sig i sektionen ”Kommunikation (Ansøgning)”:

Herefter vil status på kommunikationen ændres til ”færdig”(Der kan være lidt forsinkelse, tryk evt. på F5 for at opdatere siden). Efter kommunikationen er oprettet, oprettes der automatisk også en advisering ”Nyt på nemStudie”, som ansøgeren vil modtage på deres oplyste e-mail.

Kommunikationen vil ligge under ”beskeder” på nemStudie.

Afslag besked til ansøger

1. Gå til sektionen "Status" (til højre for Sagsbehandling).

Her skal følgende være udfyldt:

  1. Sagsbehandlingsafgørelse ”Ikke optagelsesberettiget”
  2. Afslagsbegrundelsestype ”SIU: IKV/RKV ikke godkendt”
  3. Afslagsbegrundelse ”…xxxxx”

NB: Afslagsbegrundelse er et fritekstfelt, hvor sætningen du skriver, er i direkte forlængelse af skabelonsætningen "Vi har ved afgørelsen lagt vægt på…." start derfor gerne sætningen med "at du...".

NB: Klagevejledning kommer på automatisk.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Gennemse bilag på ansøgning
Næste Vejledning Indskrivning af danske gæstestuderende
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os