Vejledninger

Kom i gang med ny planlægger

Opdateret

"Ny planlægger" er det nye planlægningsværktøj i Itslearning, hvor undervisere kan lave planer til de studerende. Planer er Itslearnings betegnelse for en undervisnings- eller lektionsplan.

Denne guide viser igennem tre trin, hvordan du kan lave undervisningsplaner i dit rum i den nye planlægger. 

Anvendelsen af planlægningsværktøjet i Itslearning er et krav besluttet af styregruppen for LMS. Det er således ikke noget man blot KAN anvende, men noget man SKAL anvende. Dette sikrer, at studerende oplever en ensartet visning i Itslearning og kan se deres undervisningsplaner samlet ét sted.

Hvis du ikke har aktiveret den nye planlægger, kan du følge nedenstående vejledning "Aktivér ny planlægger".

Aktivér ny planlægger

Tilgå det rum, som du vil oprette planer i.

 1. Vælg fanen "Planer".
 2. Klik på de tre prikker i højre hjørne.
 3. Klik på "Indstillinger for planer".

Aktivér "Ny planlægger".

Klik på "Gem" i bunden af siden.

Du kan skifte mellem den gamle og nye planlægger så mange gange, du ønsker. Du mister ikke noget indhold ved at skifte mellem den gamle og nye planlægger.

OBS! Når du skifter, vil rummets deltagere kunne se den version, du har valgt.

I denne vejledning gennemgår vi:

 1. Opret emne og plan
 2. Udfyld plan
 3. Eksempel på en plan
1. Opret emne og plan

Planerne organiseres i følgende kategorier:

 • Aktuelle: Disse planer sorteres efter dato. Den øverste plan er enten den aktuelle plan eller den næstkommende plan.
 • Tidligere: Her vil planer tilknyttet afholdte undervisningsgange ligge. Den seneste plan ligger øverst.
 • Uden dato: I denne kategori ligger planer uden dato. Planerne sorteres automatisk efter sidst oprettede plan øverst.
 • Emne: Planerne organiseres i selvvalgte emner. Nye emner placeres automatisk nederst.

Man kan oprette planer i alle kategorier. Vi anbefaler, at du opretter planer under kategorien "Emner". Når du tilføjer dato til dine planer, vil planerne automatisk også kunne ses under "Aktuelle". Når en undervisningsgang er afholdt, kan planen ses under "Tidligere". Planerne, som du ikke tilføjer en dato, kan ses under "Uden dato".

Tilgå det rum, som du vil oprette planer i.

1. Vælg fanen "Planer".

2. Klik på "Emne".

3. Klik på "Tilføj emne" og giv det en sigende titel og vælg evt. selv en farve til emnet.

Du tilføjer flere emner på samme måde. Emnerne ligger i den rækkefølge, du har tilføjet dem i med den nyeste nederst. Du kan flytte rundt på emnerne ved at holde musen over de seks prikker i venstre side af emnet og trække emnet enten op eller ned (1).

Når du har oprettet et emne, kan du klikke ind på det. Her kan du lave en beskrivelse af emnet og tilføje planer.

For at kunne lave en beskrivelse af emnet, skal du oprette et beskrivelsesfelt.

 1. Vælg fanen "Planer".
 2. Klik på de tre prikker i højre hjørne.
 3. Klik på "Indstillinger for planer".

Under "Emnefelter" kan du tilføje et felt.

 1. Klik på "Tilføj felt"
 2. I det nye felt: "Angiv feltets titel her" skriver du "Beskrivelse"
 3. Tryk "Gem"

Nu har du oprettet beskrivelsesfeltet, som du kan finde under hvert emne.

1. Klik på "Tilføj tekst" for at lave en beskrivelse af emnet.

 • Klikker du på blyantikonet i beskrivelsesboksen åbnes en editor, der indeholder en række muligheder ift. format og inddragelse af flere modaliteter i din beskrivelse. Se mere om teksteditorens muligheder her.

Sæt tekst ind med genvejen CTRL+SHIFT+V for at fjerne formateringer.

2. Klik på "Tilføj plan" for at tilføje en plan. Du kan tilføje flere planer til et emne.

2. Udfyld plan

Når du tilføjer en plan, er der som standard 5 planfelter. Det er dog forskelligt fra uddannelse til uddannelse -  se Retningslinjer for Itslearning for din uddannelse her.

1) Titel

Klik på "Tilføj titel" og giv din plan en titel.

2) Dato

Klik på "Tilføj dato".

1. Klik på "Angiv en dato" ud for "Starter".

2. Knyt din plan til den begivenhed, som planen er gældende for, ved at klikke på den rigtige dato.

Begivenheder kommer fra skemasystemet TimeEdit. Husk at skemaændringer skal ske via din uddannelses skemakoordinator - læs mere om skemaændringer her

Vælg hvilken eller hvilke begivenhed(er), du vil knytte til din plan ved at markere dem (1)

Du kan knytte flere begivenheder til din plan, fx hvis den samme plan skal bruges flere gange, ved at markere flere begivenheder. Ved at sætte forskellig start- og slutdato ved "Angiv en dato" kan du se alle begivenheder for den valgte periode.  

 

 • Hvis du har ændringer i dit skema, skal du henvende dig til din uddannelses skemakoordinator - læs mere om skemaændringer her.
 • Hvis du ikke skal bruge et lokale, kan du oprette en begivenhed til et rum direkte i Itsleaning kalender. Når begivenheden er oprettet, kan den kobles til en lektion i rummets undervisningsplan. Så kan de studerende finde lektionen direkte fra kalenderen.  
 • Hvis du vælger at tilføje en dato uden begivenhed, vil lektionen ikke kobles til et lokale, og lektionen fremgår ikke i Itslearnings kalender, men kun fra rummets Oversigt, når datoen er næstkommende eller på Plan-fanen under Kalender.
3) Beskrivelse

Ved at klikke på "Fortæl de studerende, hvad de skal gøre, og hvorfor det er vigtigt at lære", får du mulighed for at at skrive en beskrivelse til din plan.

 1. Klikker du på blyantikonet i beskrivelsesboksen (1) åbnes en editor, der indeholder en række muligheder ift. format og inddragelse af flere modaliteter i din beskrivelse. Se mere om teksteditorens muligheder her.

Sæt tekst ind med genvejen CTRL+SHIFT+V for at fjerne formateringer.

4) Ressourcer og aktiviteter

 Klik på "Tilføj" og vælg "Vis alle". Herved får du et samlet overblik over de ressourcer og aktiviteter, du kan tilføje til din plan.

Øverst kan du se de forskellige ressourcetyper, du kan tilføje, og nederst findes et overblik over aktivitetstyperne.

Se hvordan du arbejder med de forskellige ressourcer og aktiviteter her.

5) Emne

1. Når du opretter en plan under kategorien "Emne" kobles emnet automatisk på planen.

2. Ved at klikke på "X" fjerner du planen fra emnet.

Hvis du fjerner emnet kan du vælge at tilføje et af dine eksisterende emner til planen (1) eller oprette et nyt (2)

6) Billede

Du kan tilføje et billede til din plan ved at klikke på "Tilføj billede". Du har mulighed for at indsætte billeder, der ligger på din computer. Du kan fjerne billedet ved at klikke på "Fjern billede".

 

Ved at lade det samme billede gå igen på de planer, der tilhører det samme emne, kan det give et bedre overblik uafhængigt af kronologi, når planerne ses i "Aktuelle planer" og "Tidligere".

7) Synlighed

Du kan skjule en plan for de studerende ved at at gøre den usynlig. Husk at gøre den synlig igen, så de studerende kan se den.

En usynlig plan vil have et afkrydset øje-ikon, der indikerer, at planen ikke er synlig.

Hvis du gør en plan usynlig, får du mulighed for at vælge, om de tilknyttede elementer skal deaktiveres. Hvis elementerne deaktiveres, kan de studerende ikke tilgå dem under "Ressourcer". Hvis elementerne ikke deaktiveres, kan de stadig tilgås under "Ressourcer", selvom planen er usynlig.

3. Eksempel på en plan

Herunder er vist et eksempel på, hvordan en udfyldt plan kan se ud.

Hvis du vil tilføje flere planer til et emne, vælger du "Tilføj plan" og gentager trinene i vejledningen.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Opret en begivenhed i kalenderen
Næste Vejledning Kopier din undervisningsplan til et andet rum
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os