Vejledninger

Hvordan behandler jeg hændelser?

Opdateret Apr 20, 2015

Denne vejledning henvender sig til HR-medarbejdere og forklarer hvordan man behandler hændelser i M4.

Hvad er hændelser?

Hvad er hændelser?

Hændelser i M4 er indmeldinger fra medarbejdere foretaget via Medarbejdersiden. Her kan de anmode om ændret stillingsbetegnelse, ændret arbejdstid eller orlov. Derudover kan de lave en generel henvendelse til HR: "Kontakt HR".

Henvendelserne kan sammenlignes med e-mails, dog hvor nogle af oplysningerne er forudbestemte. Hvis en medarbejder sender en henvendelse til HR via Medarbejdersiden, sendes en kopi til medarbejderens nærmeste leder.

Det er vigtigt at understrege, at der ingen godkendelsesproces er bag hændelserne. Når HR modtager en hændelse, er den altså ikke godkendt af leder/chef, og hvis HR-partneren godkender sagen, skal vedkommende selv give lønmedarbejderne besked, hvis de skal foretage sig noget som konsekvens af sagen!

Hvordan ser jeg hændelserne i M4?

Hvordan ser jeg hændelserne i M4?

På forsiden af M4 øverst til højre, er der en klokke. Når der er nye hændelser, som ingen har taget ansvar for endnu, så bliver klokken rød. Klik på klokken for at se oversigten over hændelser.

Hvad kan jeg bruge oversigten over hændelser til?

Når du trykker på klokken øverst i M4 eller trykker på "hændelser" i menuen "stamkort" ude til venstre, kommer du ind på oversigten over hændelser. Denne oversigt kan sammenlignes med en afdelingspostkasse for e-mails. Hændelserne er ikke målrettet en specifik person, men kan ses af alle, der har ret til det i M4.

I oversigten kan du:

 1. Se hvornår en sag er indsendt til HR af medarbejderen
 2. Se hvad sagen vedrører. Klik her, hvis du vil se sagen uden at påtage dig behandling af den
 3. Se hvem der har indsendt henvendelsen
 4. Se om sagen er under behandling af nogen. Hvis der ikke står initialer, er den ikke under behandling
 5. Nulstille initialer, hvis sagen står under behandling af dig
 6. Starte behandling, hvis du vil åbne og påtage dig sagen
 7. Se status for sagen. Hvis knappen er rød, er sagen ubehandlet/under behandling. Hvis knappen er grøn, er sagen færdigbehandlet
 8. Klikke i "Vis afsluttede" for også at få vist de sager, der er færdigbehandlede. Som udgangspunkt vises disse ikke.

Hvordan behandler jeg en hændelse?

Når du har klikket på "Start behandling" i oversigten, kommer du ind på sagen og kan se detaljer for hændelsen. I det konkrete tilfælde står der medarbejderens nuværende og ønskede stillingsbetegnelse. Hvis du klikker på "åben stamkort" får du en pop-up med medarbejderens oplysninger i M4.

 1. Til venstre kan du skrive en besked til medarbejderen, som du sender ved at trykke på "Udfør". Bemærk at du dermed færdiggør behandling af sagen i M4. Hvis du ønsker at kontakte medarbejderen inden sagen færdigbehandles, skal du sende en almindelig e-mail eller evt. ringe til vedkommende.
 2. Hvis du ikke ønsker at sende nogen besked, men vil færdiggøre behandling af sagen, så undlad at skrive noget i svaret til medarbejderen og tryk blot på "Udfør".
 3. Hvis du ikke ønsker at færdiggøre behandling af sagen, skal du trykke på "Fortryd", hvorved du kommer tilbage til oversigten.  

Vejledningen er udarbejdet d. 20. april 2015 af Uffe Boh Steffensen Ussingkær

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Hvordan ændrer jeg stillingsbetegnelse på en medarbejder?
Næste Vejledning Hvordan administrer man stillingsbetegnelser i M4?
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os