Vejledninger

Hvordan bruger jeg "mine processer" på Medarbejdersiden?

Opdateret Jul 08, 2020

Denne vejledning forklarer, hvordan du kan bruge 'mine processer' på Medarbejdersiden. Vejledningen forudsætter, at du er logget ind på Medarbejdersiden og befinder dig på forsiden.

Hvordan kommer jeg ind til 'mine processer'?

Hvordan kommer jeg ind til 'mine processer'?

Der er to muligheder for at komme ind til 'mine processer'. Du kan åbne 'Chef'-menuen og vælge 'mine processer'.

Den anden mulighed er at trykke på linkene i boksen 'Aktive sager', der også fører til 'mine processer'.

Hvordan bruger jeg oversigten?

Hvordan bruger jeg oversigten?

I oversigten kan du se forskellige oplysninger om dine igangværende sager. Det gælder både aktive sager, der afventer handling hos dig, aktive sager, der ligger hos andre, samt afsluttede sager.

For hver enkelt sag i oversigten, kan du:

 1. Se titellinjen, hvor der vises få nøgleoplysninger om sagen. For ansættelser er det navnet på kandidaten, stillingsbetegnelse, afdeling (stedkonto) og forventet ansættelsesdato.
 2. Se progressionslinjen, hvor du har et visuelt overblik over, hvor langt den pågældende sag er. Hvert trin i processen er repræsenteret af en boks, der er grøn, når den er gennemført, lilla, når det er det aktuelle trin, og grå, når det er trin, du endnu ikke er nået til. Ved at holde musen over hver boks, kan du se uddybende oplysninger. Initialer på boksen angiver hvem, der var ansvarlig for at godkende trinnet.
 3. Trykke på 'åbn' for at komme ind på selve sagen, når den ligger hos dig, og du skal udfylde oplysninger og godkende.
 4. Trykke på den nedadrettede pil for at se sagshistorik og detaljer om sagen.

Vis 'Sagshistorik' og 'Detaljer om sager'

Vis 'Sagshistorik' og 'Detaljer om sager'

Når du trykker på den nedadrettede pil i titellinjen (1) åbner du en sagshistorik (2) og detaljer om sagen (3).

I sagshistorikken kan du se specifikke detaljer om, hvilke trin din sag har gennemgået, hvornår og hvem der har godkendt (anført med initialer).

Under detaljer om sagen kan du se uddybende oplysninger om sagen.

Hvordan sorterer jeg mine sager?

Hvordan sorterer jeg mine sager?

Øverst under 'mine processer' kan du sortere dine sager.

 • Hvis du trykker på 'Vis aktive' vises kun aktive sager. Hvis du trykker på 'Vis alle' vises også afsluttede sager.
 • I menuen - Alle sager- kan du vælge, om du vil have vist alle typer sager eller kun f.eks. ansættelser eller forlængelser.
 • Hvis du trykker på 'der er hos mig' vises kun sager, der afventer handling hos dig.
 • Hvis du trykker på 'der har været hos mig' vises kun sager, som du er part i, men som afventer handling af andre.
 • HUSK at du skal trykke på knappen 'Hent' før ovenstående valgmuligheder udføres.

 

Hvordan kan jeg se detaljer på en sag, der ikke ligger hos mig lige nu?

Hvordan kan jeg se detaljer på en sag, der ikke ligger hos mig lige nu?

Hvis du gerne vil se detaljer om en sag, der ligger hos andre end dig selv, kan du gøre to ting:

 1. Tryk på den nedadrettede pil og få vist detaljer jf. ovenstående forklaring.
 2. Tryk på titellinjen (markeret med rød understregning herover), hvorefter du vil få vist et øjebliksbillede af sagens status.

 

 

Vejledningen er udarbejdet d. 11. september 2015 af Uffe Boh Steffensen Ussingkær

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Hvordan forlænger jeg en medarbejders tidsbegrænsede ansættelse?
Næste Vejledning Hvordan opretter jeg en enhed i M4?
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os