VejledningerVælg et emneSammenlægning af SIS databaserne FAQGuide i forbindelse med sammenlægningen af SIS databaserne

Guide i forbindelse med sammenlægningen af SIS databaserne

Proces og tidsplan for sammenlægningen af de 2 SIS databaser

  • Nøglesammenfald: I denne periode kontrolleres det at der ikke findes ens koder i de 2 databaser som har forskellig betydning. Eksempelvis at der ikke er 2 forskellige valgfag på læreruddannelsen som har samme kode i SIS, eller at der ikke er 2 forskellige studerende med samme studienummer. Hvis der i denne forbindelse ændres i aktive kode får de relevante kollegaer direkte besked.
  • Prøvesammenlægning: I denne periode begynder KMD at lægge baserne sammen. Her vil vi opdage flere nøglesammenfald eller andre udfordringer, som vi har mulighed for at rette til inden der igen køres en prøvesammenlægning o.s.v. frem til den egentlige sammenlægning.
  • Sammenlægningen finder fra tirsdag i uge 48 til tirsdag i uge 50  se tidsplan

Tidsplan for SIS sammenlægningen:

  • Mandag d. 19/11: Frist for indsendelse af oplysninger som skal tastes i SIS inden lukningen.
  • Mandag d. 26/11: Sidste arbejdsdag i de 2 nuværende SIS databaser. Natten til tirsdag opdateres alle integrationer til f.eks. Intrapol, Itslearning, Wiseflow, Praktikportalen m.m. Disse informationer vil være tilgængelige men frosset frem til uge 50.
  • Tirsdag 27/11: IT og eksterne leverandører afkobler alle integrationerne og KMD påbegynder sammenlægningen
  • Tirsdag d. 4/12  torsdag d. 6/12: Sammenlægningen er afsluttet. IT og eksterne leverandører påbegynder tilkoblingen igen. KMD indlæser data som har været trukket ud under sammenlægningen.
  • Mandag d. 10/12: SIS forventes klar til inddatering igen
  • Tirsdag d. 11/12: Alle systemer vil være opdateret

Klik på hvert af de underliggende punkter for mere information om påvirkningen af de enkelte systemer.

Aktør

Aktør er ikke påvirket af SIS sammenlægningen

Alma

Bibliotekssystemet bliver ikke opdateret med f.eks. nye brugere i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Bevissystemet

System til udskrift af eksamensbeviser, der bruges på både fhv. PHM og UCC med hver sin database.Det vil ikke være muligt at overfører data fra SIS til bevissystemet i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12) Bevissystemet vil først blive lagt sammen til en KP database senere, derfor vil det forsat ikke være muligt for tid. UCC medarbejdere at tilgå tidligere PHM beviser og omvendt. Der er endnu ikke fastsat en dato for sammenlægningen.

CRM/Dynamics 365

CRM/Dynamics 365 bliver ikke opdateret med f.eks. nye kunder i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Datahus/QlikView

Fhv. UCC’s BI system der bruges bredt i hele organisationen.

Det studieadministrative værktøjs app som er lavet i QlikView forsætter efter SIS sammenlægningen, men kan ikke opdateres i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12).

Den app der er lavet til ledelsesinformation vil ikke længere fungerer efter SIS sammenlægningen. Der vil blive taget stilling til hvordan vi får en fælles KP løsning til at understøtte uddannelserne med relevant ledelsesinformation.

Easy

Easy er fhv. UCC’s studieadministrative system til PAU uddannelsen og påvirkes ikke af SIS sammenlægningen.

E-mail og kalender

Ny ansættelser og optag af nye studerende eller kursister kan ikke oprettes i SIS i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12).  De vil derfor ikke kunne få tildelt mail eller kalender.

F2

F2 påvirkes ikke af SIS sammenlægningen

Hjemmesider

Hjemmesiden bliver påvirket de steder hvor der er integration fra SIS, f.eks. webtilmeldinger som sættes i kø eller medarbejder information som ikke vil blive opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

IndFak2

IndFak2 bliver ikke påvirket af SIS sammenlægningen

IntraPol

Intrapol forsætter uændret, men al information vedr. de studerendes grupper, pensum og skema bliver ikke opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Itslearning

Itslearning forsætter uændret, men al information vedr. de studerendes grupper vil ikke blive opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

MetropoLIS/QlikView

Fhv. Metropols BI system der bruges bredt i hele organisationen.

Metropolis forventes at forsætter efter SIS sammenlægningen, men kan ikke opdateres i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12).

Der vil blive taget stilling til hvordan vi får en fælles KP løsning til at understøtte uddannelserne med relevant ledelsesinformation.

Medarbejdersiden/M4

Medarbejdersiden (fhv. Metropols) forsætter uændret, men bliver ikke opdateret med f.eks. nye medarbejdere i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Miralix

Miralix bliver ikke opdateret med f.eks. nye brugere i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

mTID/mTIME

mTID/mTIME bliver ikke opdateret med f.eks. nye brugere i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Netværk

Ny ansættelser og optag af nye studerende eller kursister kan ikke oprettes i SIS i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12).  De vil derfor ikke kunne få oprettet en adgang.

Nintex flows

Nintex flows påvirkes ikke af SIS sammenlægningen

Optagelsesportalen

Optagelsesportalen påvirkes af SIS sammenlægningen, idet al information fra optagelsesportalen ikke vil blive overført til SIS i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12) Det betyde rat ansøgninger ikke vil blive behandlet i den periode.

Portalen

Portalen forsætter uændret, men al information vedr. studerende og ansatte vil ikke blive opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Praktikportalen

Praktiksystemet på begge fhv. UC’er fortsætter uændret og opdelt som før fusionen.

Det vil ikke være muligt at overfører data fra SIS til praktikportalen i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Praktikportalen vil først blive lagt sammen til en KP database senere, derfor vil det forsat ikke være muligt for tid. UCC medarbejdere at tilgå tidligere PHM informationer og omvendt. Der er endnu ikke fastsat en dato for sammenlægningen.

RejsUD /RejsUd2

RejsUD/RejsUD2 bliver ikke påvirket af SIS sammenlægningen

Sag og Dokument

Sag og dokument forsætter uændret, men al information vedr. studerende og ansatte vil ikke blive opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Samtalebooking (ucsamtalebooking.dk)

Samtalebooking påvirkes af SIS sammenlægningen, idet al information vedr. studerende ikke bliver opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Skema/Timeedit

Timeedit (Tidl. UCC) bliver ikke opdateret med f.eks. nye studerende eller nye undervisere i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

SQL Server

SQL server forsætter uændret, men vil ikke blive opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Tilmelding til VU forår 2019

Tilmelding til VU forår 2019 påvirkes af SIS sammenlægningen, da ansøgernes tilmeldinger ikke kan overføres til SIS i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12). SIS fusions gruppen er pt. ved at undersøge hvordan vi håndterer dette og sørger for at ansøgerne og uddannelserne får besked

UC Viden

UC Viden forsætter uændret, men al information vedr. studerende og ansatte vil ikke blive opdateret i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Wiseflow/Eksamen

Eksamenssystemet på begge fhv. UC’er fortsætter uændret og opdelt som før fusionen.

Det er endnu ikke muligt at give adgang på tværs af fhv. UC, da systemet ikke er flyttet over på KP login, og der ikke er et fælles datagrundlag.

Wiseflow fortsætter uændret og opdelt som før fusionen.

Det vil ikke være muligt at overfører data fra SIS til Wiseflow i den periode SIS er lukket (tirsdag d. 27/11-tirsdag d. 11/12)

Den manglende integration vil betyde en forsinkelse på karakterer som gives i ugerne 49 og 50, da disse skal tastes manuelt i SIS. De berørte studerende vil få direkte besked.

Wiseflow vil først blive lagt sammen til en KP database senere, derfor vil det forsat ikke være muligt for tid. UCC medarbejdere at tilgå tidligere PHM informationer og omvendt. Der er endnu ikke fastsat en dato for sammenlægningen.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret