VejledningerProgrammer kun for ansatte:Ansatte - mTIME Vejledninger til medarbejdereIndberet sygdom og længere fravær, fx samtidighedsferie

Indberet sygdom og længere fravær, fx samtidighedsferie

Det skal altid registreres i mTIME, når du har fravær. Det kan enten være i form af sygdom, samtidighedsferie, særlige feriedage, barn syg, omsorgsdage o.a. 

Når du er nyansat hos Københavns Professionshøjskole, har du ikke optjent ferie med løn den første måned, men vil herefter være omfattet af samtidighedsferie. Du skal derfor registrere i mTIME, at du har afholdt ferie uden løn. HR vil så sørge for at trække dagene i din løn.

Dagene bliver som udgangspunkt trukket i den førstkommende månedsløn, efter du har afholdt ferien, men det kræver, at din måned er godkendt af både dig og din leder.

Du kan indberette fravær på to måder. Sygdom skal som udgangspunkt altid indberettes i Fravær, da der skal sættes Robot på, mens det giver god mening at registrere direkte skemaet, når det drejer sig om enkelte dage.

Det er også her du vil skulle registrerer forskudsferie, den skal ikke registreres seperat, men på kontoen FRAV/Samtidighedsferie, da HR sørger for at sætte din forskudsferie ind her

Vælg ”Fravær” i menuen til venstre.

1. Øverst i billedet under ”Fraværsregistrering”, kan du se dit registrerede fravær. 

2. Perioden retter du under ”Søgekriterierne” til venstre. 

3. Tryk ”Søg”, når du har rettet i måneden.

Nederst i billedet ”Anmodning om fravær” registrer du fravær. 

1. Klik i datofeltet og vælg den dato eller periode, det drejer sig om.

2. Sæt hak i feltet ”Robot”, hvis du indberetter sygdom og endnu ikke er tilbage på arbejde. Det sikrer, at du automatisk bliver registreret som syg, indtil du raskmelder dig i mTIME

3. Klik "Gem"

4. Skriv eventuelt en kommentar i feltet ”Kommentar”

5. Tryk ”Gem”

Se eventuelt vejledning til Raskmelding

Husk, det er meget vigtigt, at din sygdom bliver registreret i mTIME, da HR bruger det til at søge eventuel refusion. Hør din personaleleder, om det er dig eller din leder, som registrerer, når du er syg.

Når du har registreret dit fravær, vil din komme/gåtid, i dit skema, automatisk blive udfyldt.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret