Indberet enkelte fraværsdage direkte i dit skema

Det giver god mening at registrere direkte Skemaet, når det drejer sig om enkelte dage. Er det en lidt længere periode, er det nemmest at gøre det i fanen ”Fravær”.

Du registrerer fravær direkte i skemaet ved at taste din normtid den dag, du har haft fravær.

Findes den fraværstype, du gerne vil indberette, ikke i dit skema, kan du altid tilføje eller fjerne fraværstyper, ved at klikke på ”Vælg fraværstype/projekt”. Se denne vejledning: Tilpas fraværstyper og projekter i dit Skema (tilføj linjer)

1. Registrer det antal timer du er fraværende direkte på den aktuelle dag

2. Når du har registreret dit fravær, vil din komme/gåtid automatisk blive udfyldt. Vær opmærksom på, at registrerer du halve fraværsdage, vil komme/gåtidsfeltet åbne sig og du skal tage stilling til i hvilket tidsrum dit fravær ligger. Det gøres ved at rette fra kl. og til kl., så det stemmer med dit fravær, klik gem og luk boksen ned ved at trykke på krydset

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret