Afslutning af studieåret – Undervisere

Når studieåret slutter 31. juli, er det via mTIME, at du anmoder om at få dit merarbejde udbetalt eller overført. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at indberette din arbejdstid i mTIME. HR kan ikke udbetale merarbejde, hvis timerne ikke er registreret i mTIME.

Det betyder, at når studieåret slutter skal du, samtidig med at du godkender din juli måned, anmode om at få eventuelt merarbejde udbetalt eller overført til næste studieår.

Du skal huske, at du altid først skal aftale med din leder, hvad der skal ske med dit merarbejde.

Husk, du kan dele timerne op, så du får nogle overført og resten udbetalt.

Vælg ”Oversigt” under fanen "opgørelse" i menuen til venstre.

Start med at sikre dig, at du er i juli måned. Hvis du retter måneden, så husk at klikke på Opdater bagefter.

Nederst på siden finder du ”Manuel Overførsel”, hvor du skal anmode om at få timer udbetalt

Start med at finde feltet, hvor der står Fleks Undervisere, her kan du i slutsaldo se, hvor mange timer du kan få udbetalt. Hvis der står minus på saldoen, er det fordi du har arbejdet færre timer, end din aftalte norm.

  • Tast timerne under ”Manuel Overførsel
  • Skal de overføres til næste studieår, tast dem i feltet ”Overførsel af UV-merarb. til Afsp." og tryk "Gem".
  • Skal de udbetales, tast dem i feltet ”Udbetaling af UV-merarbejde ” og tryk "Gem". Vær obs på at omregningsfaktor er 1 i "Udbetaling af UV-merarbejde 1 til 1,5. Dette skyldes at det er lønkoden, ifm. udbetaling, der giver timeløn + 50%. Timerne omregnes altså ikke til 1,5 i mTIME.

Når du og din personaleleder har godkendt måneden, vil timerne blive overført til næste studieår eller komme til udbetaling i førstkommende lønkørsel.

Du skal huske, at overførsel og udbetaling af merarbejde skal være aftalt med din leder.

3 Kommentarer

Joakim Oldenskov

Vedr. 9.3 - Udbetaling af UV-merarbejde 1 til 1,5
Hvorfor er der diskrepans mellem faktoren (x1) og det der står i teksten? Det fungerer jo fint ved 9.5, hvor tekst og faktor passer.

Janne Jørgensen Lundstrøm

Jeg undrer mig lige som Joakim Oldenskov over, at der ikke ganges med 1,5 i 9.3?

Laura Bohl Færtz

Kære begge. Det skyldes at det er lønkoden ifm. udbetaling der giver timeløn + 50%. Timerne omregnes altså ikke til 1,5 i mTIME. Det er tilføjet vejledningen, så andre der måske undre sig, kan se forklaringen i vejledningen:-)

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret