Vejledning for undervisere og konsulenter

Det er dit ansvar at registrere den tid, du bruger på dine fakturerbare opgaver på de rigtige alias. Fakturerbare opgaver er de opgaver, der er købt af en kunde eller en anden afdeling, betalt af studerende eller som er forskning. Al tid som følger direkte af disse opgaver skal registreres (projektledelse, konsulentopgaver, undervisning, forberedelse etc.).

Så snart der er indgået en kontrakt, skal der oprettes et alias, hvor på du kan begynde at registrere din tid. Åbne uddannelser har deres faste alias.

1. Forbrugt tid/aftalt tid

Du skal registrere den forbrugte tid på opgaven, men skal naturligvis ikke bruge flere timer end den aftalte. Faktisk forbrugt tid kan således være færre timer end aftalt, men kan ikke være flere uden at du har drøftet denne udfordring på forkant med projektleder/uddannelsesansvarlig eller den nærmeste leder, hvor opgaven hører hjemme.

2. Alias

Hvis du ikke kender alias på dine opgaver (projekter eller uddannelser), skal du henvende dig til din projektleder/uddannelsesansvarlige som skal sende det til dig, med besked om hvor mange timer du har til rådighed. Hvis en opgave indeholder både rekvireret ÅU og IDV, skal du have information om alias og timer til rådighed til begge dele.

Hvis du ikke har en projektleder/uddannelsesansvarlig, skal du selv finde et alias. Hvis der er tale om en eksisterende opgave, er der 2 muligheder:

  • Opgaven er oprettet efter 1. januar 2019: Din opgave har fået et alias
  • Opgaven blev oprettet før 1. januar 2019: Din opgave har et projektnummer som er forældet. Du kan finde de nye alias i medsendte oversigter. Hvis alias ikke findes på oversigterne skal du henvende dig til VU Stabs ØKO-team, som kan oprette et alias.

Hvis der er tale om en helt ny opgave, skal du henvende dig til VU Stabs ØKO-team, som kan oprette et alias til dig. På medsendte dokument ’roller og support’ finder du kontaktinformation til ØKO-team.

Uanset om du har en projektleder eller ej, skal du selv finde projekternes/uddannelsernes alias frem i mTIME. Når du vælger projektets/uddannelsens alias, fremkommer der en registreringslinje. Projektet/uddannelsen vil herefter fremgå i mTIME og tiden kan registreres på denne linje. Se vejledning Tilpas projekter i dit Skema (tilføj linjer).

 

Du skal på forkant drøfte med din projektleder/uddannelsesansvarlige/leder, hvis det ser ud til, at du ikke kan overholde den aftalte tid på opgaven.

Den tid der bruges på opgaver, som ikke er købt af en kunde eller en anden afdeling, som ikke er betalt af studerende eller som er forskning, registrerer du som normal arbejdstid på linjen [afdelingsforkortelse]/arbejdstid.

Vi arbejder på at finde en løsning, der giver dig mulighed for at monitorere dit tidsforbrug på dine konkrete opgaver i 2018. Denne information følger.

3. Bagudrettet registrering fra 1. januar 2019 til nu

  • Du skal bagud registrere din faktisk forbrugte tid på opgaver fra 1. januar 2019 og frem i mTIME. Du kan fx tage udgangspunkt i Outlook eller andre redskaber, når du skal rekonstruere dit timeforbrug
  • Du skal finde projekternes/uddannelsernes alias i din mTIME på alle de opgaver, du har arbejdet på i 2019, som beskrevet ovenfor

mTIME for januar og februar vil være åbent for registreringer frem til påske.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret