Hvordan ser jeg de registrerede timer på et projekt?

I venstre sidemenu vælges "Standardrapporter" i menuen "Statistik".

Under "Vælg rapport" vælges "Alias på tværs af organisationen".

I "Filtrering" sættes de ønskede filtre for rapporten.
Periode: Vælg perioden for rapporten. Pga. ny mTIME-database er den tidligst mulige fra-dato 01-01-2019. Det er vigtig der vælges dato fra kalenderen, ellers får du ingen data frem.
Skabeloner: Kan springes over uden virkning for rapporten

Vælg filtrering på en eller flere af følgende kategorier:

Enhed: 

  • Vælg en eller flere enheder/afdelinger, hvis der kun skal trækkes projekttimer for bestemte enheder/afdelinger.
  • Husk at overføre det valgte fra venstre side til højre side ved at klikke på "Flyt valgte række til højre".

Medarbejder:

  • Vælg en eller flere medarbejder(e), hvis der kun skal trækkes projekttimer for bestemte medarbejdere.
  • Husk at overføre det valgte fra venstre side til højre side ved at klikke på "Flyt valgte række til højre".

Alias:

  • Vælg et eller flere aliasser, hvis der kun skal trækkes projekttimer for bestemte aliasser
  • Husk at overføre det valgte fra venstre side til højre side ved at klikke på "Flyt valgte række til højre".

OBS! Hvis man ikke vælger noget, viser systemet alt fra den kategori, dvs. hvis man ikke vælger en bestemt enhed/afdeling, vises projekttimer fra alle enheder/afdelinger.

 Vælg hvorvidt rapporten kun skal indeholde godkendte timer eller også ikke-godkendte timer. Bemærk at ikke-godkendte timer kan være en kladde, som ikke er endelig, så ikke-godkendte timer kan ændre sig inden godkendelsen.

 

Vis som: Definerer rækkefølgen på rapportens kolonner, så når der vælges "Enhed", vil enhed være den første kolonne i rapporten. Der kan også vælges "Alias" eller "Medarbejder". Alt efter hvad rapporten skal bruges til, kan forskelligt layout være hensigtsmæssigt, så det kan være en god idé at prøve sig frem.

 

Generer statistik viser tallene i mTIME

Generer Excel-fil lægger tallene i et Excel-ark

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret