VejledningerItslearning Forudsætningskrav (for undervisere)Bedøm en studieaktivitet (arbejdsopgave uden aflevering)

Bedøm en studieaktivitet (arbejdsopgave uden aflevering)

Denne vejledning forsøger at vise, hvordan man som underviser bedømmer en "Forudsætningsgivende Studieaktivitet" i Itslearning af den type, hvor de studerende ikke skal aflevere noget materiale, men skal fremføre / demonstrere en aktivitetet. Det kan også være fremmøderegistrering for specfikke fagdage.

OBS: FSA hedder på nogle uddannelser "Studieprodukt" / "Modulopgave" / "Læringsaktivitet" / "Modulgodkendelse" og beskriver de aktiviteter, som er obligatoriske for studerende, og som skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til den endelige eksamen.

Husk at eksaminer (og altså den endelige modulgodkendelse) fortsat håndteres i Wiseflow.

Find arbejdsopgaven

Klik dig frem på planen til dagen, hvor øvelsen er oprettet.

Klik på selve arbejdsopgaven.

Bedøm

  1. Vælg bedømmelse for den konkrete studerende.
  2. Vælg "Godkendt" eller "Ikke godkendt".
  3. Skriv evt. en personlig kommentar til den studerende.
  4. Når du ønsker at studerende skal have besked om bedømmelsen, skal du trykke på "Gør tilgængelig".

Bedøm flere samtidig

Du kan også give alle studerende eller udvalgte studerende bedømmelse samtidig.

  1. Klik drop-down-menuen "Vælg".
  2. Vælg "Alle". (du kan også i stedet bare vælge de relevante ved at markere dem ude til højre med flueben (se ringene)
  3. Klik på "Bedøm flere".

Husk at gøre besvarelsene tilgængelig for de studerende.

Bedøm samlet

  1. Bedøm alle besvarelse ved at vælge "Godkendt" eller "Ikke godkendt"
  2. Skriv evt. en besked (som alle modtager)
  3. Klik "Gem".

Afrunding

Du har nu bedømt en FSA uden aflevering med Itslearnings arbejdsopgave-værktøj.

Der er lavet en supplerende vejledning, som beskriver hvordan du giver bedømmelse på en FSA - Opgave med aflevering.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret