Vejledningeritslearning Forudsætningskrav (for undervisere)Bedøm en studieaktivitet (afleveringsopgave)

Bedøm en studieaktivitet (afleveringsopgave)

Denne vejledning forsøger at vise, hvordan man som underviserbedømmer en "Forudsætningsgivende Studieaktivitet" i Itslearning af den type, hvor de studerende skal aflevere noget materiale (fx en PDF, en Word-fil, en video eller lydfil osv.) Dette forudsætter at der tidligere er oprettet en opgave i Itslearning for denne aktivitet. Der er oprettet en vejledning specifikt til dette.

OBS: FSA hedder på nogle uddannelser "Studieprodukt" / "Modulopgave" / "Læringsaktivitet" / "Modulgodkendelse" og beskriver de aktiviteter, som er obligatoriske for studerende, og som skal godkendes, for at den studerende kan indstilles til den endelige eksamen.

Husk at eksaminer (og altså den endelige modulgodkendelse) fortsat håndteres i Wiseflow.

Gå til opgaven

På din forside, kan du som underviser se den eller de opgaver som en eller flere studerende har svaret på, og som du skal evaluere.

Klik på opgaven.

I dette tilfælde har kun én studerende besvaret opgaven. Du kan se hvem der har afleveret ud for status. Sendt betyder at den studerende har afleveret.

Klik på den opgave du ønsker at evaluere, fx den første på listen.

Giv bedømmelse og feedback

 1. Studerende: Her ser du den eller de studerende som har afleveret (ved gruppeaflevering vil alle navne stå her).
 2. Besked: Dette er en besked som den studerende har skrevet til dig som underviser - i nogle tilfælde kan det også være selve opgaven, der ligger her.
 3. Besvarelsen: Se den studerendes besvarelse.
 4. Besvarelsen som fil: Download opgaven som fil på din computer (hvis du fx vil læse den i Word eller Adobe Reader).
 5. Fuldført: Her vælge du om opgaven kan accepteres efter formalia. Eksempel: Hvis der er afleveret det som opgaverne lægger op til skal opgaven sættes til "Ja" ud for fuldført, men hvis den studerende fx har glemt at uploade sin PDF-fil eller på anden måde har lavet en mangelfuld aflevering, skal du sætte den til "Nej", for så får den studerende mulighed for at aflevere igen.
 6. Bedømmelse: Her skal du markere om den studerende på baggrund af sin besvarelse skal have godkendt sin FSA. Tryk på drop down og vælg "Godkendt", hvis dette er tilfældet. Hvis besvarelsen ikke kan godkendes, sættes denne til "Ikke godkendt" og der er hermed brugt et eksamensforsøg. OBS: Denne markering er i sidste ende det, som bruges til at indstille den studerende eksamen. Markeringen kan dog ændres løbende i Itslearning.
 7. Feedback: Her kan du give den studerende en skriftlig tilbagemelding om besvarelsen. Du kan også speake en video eller lydfil med din kommentar. Klik på "Flere indstillinger" > klik på ikonet med kameraet eller mikrofonen.
 8. Tilføj fil: Hvis du har downloadet den studerendes besvarelse (fx en word-fil) og har kvalificeret denne fil med kommentarer (fx med en anden farve eller lign.), kan du vedhæfte denne fil ved at oploade den under dette punkt.
 9. Gem: Klik på "Gem og bedøm næste".

Overblik

Du har nu bedømt og givet feedback på en opgave. Du kan efterfølgende se hvilke opgaver du har evalueret.

 1. Her kan du se, at du har behandlet opgaven og godkendt formalia m.v. Hvis du har angivet opgaven som ikke fuldført, vil der her stå "Send igen", som betyder at du afventer at den studernde afleverer på ny.
 2. Her kan du set hvilken bedømmelse du har givet for opgaven. (Godkendt / ikke godkendt)

Den studernede får feedback

Den studerende modtager bedømmelse og feedback på opgaven med det samme efterfølgende, med mindre der i oprettelsen af opgaven har været valgt at bedømmelsen manuelt skal aktiveres af underviser for at alle får den samtidig.

Har den studerende installeret app'en, vil der også komme en PUSH-besked om at der nu er feedback på opgaven.

Den studerendes bedømmelse

Den studerende kan via linket se hvordan du som underviser har bedømt besvarelsen.

 1. Bedømmelse: Godkendt / ikke godkendt
 2. Feedback: Den tilbagemelding, som du har givet som underviser står her.
 3. Fil: Hvis du som underviser har uploadet besvarelsen med kommentarer osv. kan den studerende hente den her.
 4. Fuldført: Her står om opgaven anses for at være besvaret efter formalia (Fuldført) eller om den studerende får mulighed for at genaflevere (Send igen).
 5. Besvarelse: Den studerende kan læse sin opgavebesvarelse igen.

Afrunding

Du har nu bedømt en FSA - Opgave med aflevering med Itslearnings opgaveværktøj.

Der er supplerende lavet en vejledning, som beskriver hvordan du opretter den type FSA, som ikke har aflevering.

Lasse Højer-Pedersen, UCC 2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret