Brug fremmøderegistrering

Fraværsregistrering skal være aktiveret som tjeneste i gruppen. Se her hvordan du redigerer i tjenester: Tilføj eller fjern tjenester (venstre menuer) for en brugergruppe

Gå til afholdelsesgruppen og klik på: "Fremmøderegistrering"

Når fremmøderegistreringen åbner vises:

  1. Undervisningsblokke fra den aktuelle måned
  2. Sæt flueben her hvis du vil se alle undervisningsblokke i forløbet
  3. Sæt flueben her hvis du vil åbne for muligheden for at registrere tilbage i tiden
  4. Fravær indtil nu viser fraværsprocenten indtil nu med de registreringer der er foretaget indtil nu
  5. "Fravær i alt" viser fraværsprocenten hvis der er fremmøde resten af undervisningsblokkene
  6. Klik her hvis en bruger ikke skal fremgå af listen f.eks. fordi vedkommende er underviser. De vil så fremgå af listen: "Ignorerede brugere"

Hvis der er nogle af undervisningsblokkene der ikke skal tælle med i fravær:

Hvis der er nogle af undervisningsblokkene der ikke skal tælle med i fravær:
  1. Hold musen over den undervisningsblok der ikke skal tælle med
  2. Klik nu på: "Ignorer"
  3. Undervisningsblokken vil nu fremgå under: "Ignorede undervisningsblokke"
  4. Klik her hvis du fortryder

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret