Aflever en opgave

Klik på underlæggende punkter for at at se en udførlig beskrivelse:

Der er to måder at komme til opgaveafleveringen på:
1. Gå til gruppen hvor opgaven skal afleveres:
  1. Klik på: "Opgaver"
  2. Klik nu på den aktive opgave der skal afleveres
2. Gå via "Mine opgaver:

1.     Klik på: "Værktøjer"

2.     Klik fter på: "Mine opgaver"

3.     Klik nu på den opgave der skal afleveres

Besvar opgave:
Du har nu følgende muligheder:
  1. Klik her hvis der er lagt et link eller en fil der uddyber hvad opgaven går ud på og du vil se nærmere på det
  2. Klik på: "Besvar opgave" hvis du er klar til at aflevere
Opgaven kræver at du uploader en fil
Opgaven kræver at du uploader en fil
  1. Klik på: "Upload Bilag"

2.        Marker nu filen du vil uploade

3.        Klik på: "Åbn"

Opgaven er nu uploadet og du har nu følgende muligheder
  1. Du kan fortryde ved at klikke: "Slet". Det er også her du sletter filen hvis du skal erstatte den opgave der er afleveret med en anden fil
  2. Klik på: "Uload Bilag". Vær opmærksom på at det som standard i Metropol ikke er tilladt at aflevere flere filer, se mere oopgaveaflevering her: https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Hjaelp_til/Opgaveaflevering/Studerende.aspx#Duskalaltidafleveredinopgavesoménfil
  3. Tilføj en kommentar til afleveringen ved at skrive her
  4. Din besvarelse nu afleveret. Klik på  "Se kvittering" for at se detaljer om afleveringen

I forbindelse med aflevering af bacheloropgaver skal disse også uploades til UC VIden og en vejledning kan ses her:

http://screensteps.phmetropol.dk/m/11778/l/273616-hvordan-registrerer-og-uploader-jeg-mit-afgangsprojekt-til-uc-viden-studenterportalen

og det direkte link til UC Viden: https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCM&language=da

Brug altid en opdateret udgave af din browser. Internet Explorer udgaver tidligere end version 10 kan IKKE benyttes til upload af opgaver.

Der er mange steder, jobcentre, hospitaler m.m. der har krav om at bruge en gammel version af Internet Explorer af hensyn til sagssystemer og lignende. Hvis det heller ikke tillades at installere andre browsere må man benytte andre computere, tablets eller smartphones til upload af opgaver til IntraPol.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard 28. november 2017

9 Kommentarer

Irene Larsen

Kan man som studerende aflevere flere filer til en opgavebesvarelse? Fx en tekstfil, en videifil, en lydfil, et billede, osv.?

Henrik Abildgaard

Ja det kan man godt.

Jeanette Andersen

Der står ikke umiddelbart, hvad man skal navngive opgaven, hvis man er i en gruppe. Vi er ikke informeret omkring, om vi skal benytte os af studienr..

Henrik Abildgaard

Hej Jeanette.
Der står ikke noget om dette da det er op til den enkelte uddannelse hvordan de ønsker at studerende skal navngive opgaver. Det kunne måske være en idé at gå til den der stiller opgaven. Jeg vil skrive det i vejledningen til underviseren når de opretter opgaven i stedet at de skal overveje om der i opgavebeskrivelsen skal instrukser med om hvordan opgaven navngives.

Mette

Hej, Jeg kan simpelthen ikke sætte den obligatoriske forside på min opgave. Hvordan gør jeg? Det er jo en pdf fil, og jeg skriver i Word, og der kan man ikke sætte forsiden ind, så længe det er en pdf fil.

Henrik Abildgaard

Hej Mette.
Du kan jo lave forsiden i Word inden du gemmer i pdf format.
Du kan også ser her hvordan du samler flere pdf filer til en fil: http://screensteps.phmetropol.dk/m/11778/l/226513-hvordan-samler-jeg-flere-pdf-filer-til-en-samlet-fil
Vær opmærksom på sidetallene de ændres ikke når du tilføjer forsiden på denne måde.

Line

Hej. Vi har nu afleveret vores BA via IntraPol, men ledes IKKE videre til UC Viden. Vi har fulgt guiden, men der fremkommer ingen 'knap' der leder os videre til UC Viden. Hvad kan vi ellers gøre?

line

Hej. Jeg har nu uploadet min BA efter guiden for aflevering, MEN modtager ingen kvittering for afleveringen eller viderestilling til UC Viden. Jeg har fulgt ovenstående link og har nu uploadet på UC Viden, men er i tvivl om, om selve BA er afleveret korrekt. På min profil under opgaver, står der at den er besvaret og jeg kan se min pdf fil. Hvordan får jeg en kvittering?

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret