Opret en opgaveaflevering

Der kan oprettes opgaver i WISEflow eller i IntraPol. Der er flere typer af opgaver.
En almindelig opgave hvor der skal oploades en fil f.eks. et PDF dokument med en opgavebesvarelse eller en Multiple Choise opgave.

Klik på hvert af de underliggende punkter for at se en detaljeret beskrivelse.

Gå til gruppen hvor du vil oprette en opgaveaflevering og klik på "Opgaver"

Du kan oprette en opgave i IntraPol eller i WISEflow

1. Opret opgaven i WISEflow

Klik på: "Mere" og vælg undermenuen"Opret ny Opgave i WISEflow" hvis opgaven skal oprettes i WISEflow. Du bliver ledt til WISEflow. Se alle vejledninger til WISEflow her: http://screensteps.phmetropol.dk/m/64533

2. Opret opgaven i IntraPol

Du kan vælge mellem en almindelig opgave, en Multiple Choise Opgave og vælge at bruge Peer review:

Opret skriftlig Opgave

Opret Multiple Choise Opgave

Brug af peer review

Opret skriftlig Opgave
 1. Giv opgaven et navn
 2. Sæt et starttidspunkt
 3. Sæt et sluttidspunkt

4.     Vælg om det skal være muligt at aflevere efter sluttidspunktet. hvis du vælget dette vil opgaver afleveret efter tidsfristen blive påstempler: "Afleveret efter tidsfristen
5.     Skriv eventuelt en uddybende tekst om opgaven her
6.     Klik nu på: "Næste"

7.     Tilføj opgavefiler (opgavebeskrivelse case m.m.) her
8.     Hvis der skal linkes til en opgavebeskrivelse kan det tilføjes her
9.     Vælg her om alle filtyper tillades eller hoveddokumentet skal være PDF
10.     Sæt flueben her hvis bilag er tilladt
11.     Sæt flueben her hvis gruppeaflevering er tilladt.
12.     Hvis opgaven skal bruges som peer review sættes flueben her. Se mere om brug af peer rewiev her: Brug af peer review
13.     Vælg om opgaven skal stilles til alle i gruppen ellr kun udvalgte. Klik på "Vis" for at udvælge deltagere
14.     Sæt flueben her hvis de studerende skal kunne se hinandens opgaver efter afleveringsfristen
15.     Afslut ved at trykke: "Opret opgave"

Opgaven er nu oprettet:

Opret Multiple Choise Opgave
Udfyld nu data om opgaven
 1. Giv opgaven et navn
 2. Skriv eventuelt en uddybende beskrivelse af opgaven her
 3. Sæt nu dato og tid for start og sluttidspunkt
 4. Vælg her om opgaven skal være til alle studerende eller udvalgte deltagere
 5. Klik på vis for at vælge hvilke studerende der skal kunne se og besvare opgaven
 6. Klik nu på: "Multiple choice-opgave"
Indstil nu Beståelseskriterier, Scoreudregning m.m.
Indstil nu Beståelseskriterier, Scoreudregning m.m.
 1. Som standard er der sat flueben her og der skal vælges en procentsats som indikerer hvornår opgaven er bestået
 2. Brug skyderen her til at ændre på procentsatsen
 3. Hvis denne indstilling vælges udregnes scoren udelukkende som procent korrekt svar
 4. Hvis standard scoreudregningen vælges som også forklares for de studerende i starten af opgaven bygger på følgende principper:
  Her er det nok på sin plads at nævne et eksempel: hvis en opgave f.eks. indeholder 12 spørgsmål med 3 svarmuligheder for hvert spørgsmål vil en studerende med 4 rigtige svar få 0 point for opgaven, da det svarer til hvad rent gætteri vil give. Hvis der er flere valgmuligheder til hvert spørgsmål vil 4 rigtige give positive point.
  Mere om scoreberegningen kan ses her: Her kan læses en introduktion til metoden (klik på Slides), dels er den beskrevet udførligt i denne artikel. Se desuden dette dokument for en enkel forklaring på scoringsalgoritmen.
 5. Hvis du sætter flueben ud for "Vis løsning" kan du vælge her om de rigtige svar skal være tilgængelige med det samme eller det først skal ske når underviseren manuelt publiserer resultaterne eller måske aldrig
 6. Hvis du sætter flueben ud for "Vis resultat" kan du vælge her om de studerende kan se deres score med det samme eller resultatet først skal ske når underviseren manuelt publiserer resultaterne
 7. Som standart skal studerende acceptere "Tro og love" erklæringen og bliver hermed tvunget til at afkrydse checkboksen, hver gang vedkommende trykker på ʺBesvarʺ
 8. Afslut oprettelsen af opgaven ved at klikke på: "Opret ny". Et nyt vindue lukker op
Start med at lave forsiden
 1. Klik på: "Rediger" ud for den første spørgsmålsgruppe

2.     Giv siden en overskrift og formater teksten
3.     Indsæt eventuelt et billede ved at klikke her
4.     Tilføj eventuelt et dokument
5.     Klik: "OK" for at afslutte

Du kan nu oprette spørgsmål
 1. Hvis du ikke vil have spørgsmål på den første side skal du slette dette spørgmål ved at klikke her og
 2. derefter oprette en ny spørgsmålsgruppe og oprette spørgsmålene her
 3. Klik på rediger hvis du vil redigere i det første spørgsmål som spørgsmålsgruppen er "født" med
 1. Indsæt nu teksten til spørgsmålet her. Du kan formatere teksten, indsætte billeder m.m. via teksteditoren
 2. Klik på: "Rediger" for at oprette den første svarmulighed
 3. Skriv svarmuligheden ind her. Det er også her muligt at formatere teksten eller indsætte et billede
 4. Klik"OK" for at oprette svarmuligheden

Der skal altid mindst være to svarmuligheder:

Der skal altid mindst være to svarmuligheder
 1. Marker nu hvilket svar der er det rigtige
 2. Du kan altid oprette flere svarmuligheder ved at klikke her
 3. Hvis du sætter flueben her vil de studerende få vist de forskellige svarmulighed i tilfældig rækkefølge
 4. Når du har oprettet alle de svarmuligheder du vil slutter du spørgsmålsoprettelsen ved at klikke på: "OK"

Siden vil nu fremstå sådan:

Siden vil nu fremstå sådan
Brug af peer review

Nå du har valgt at bruge peer review skal du klikke på næste:

 1. Vælg en deadline for feedback
 2. Skriv en feedbackbeskrivelse her
 3. Vælg hvor mange reviews den enkelte studerende skal bedømme
 4. Vælg om de studerende bedømmere skal være anonyme
 5. Vælg om du vil bruge retteark (Rubric) til at understøtte de studerendes bedømmelser
 6. Vælg om du vil fordele bedømmere manuelt eller du vil lade det være automatisk og dermed tilfældigt
 7. Klik nu på: "Næste". Hvis ikke du har valgt retteark heder knappen: "Gem"
Brug af retteark
 1. Hvis du fjerner fluebenet ud for: "Vis kun mine retteark" vil du kunne se dine kollegaers retteark og eventuelt kopiere dem til opgaven
 2. Hvis du endnu ikke har oprettet noget retteark, kan du gøre det ved at klikke på: "Opret retteark"
Opret retteark
 1. Giv rettearket et navn
 2. Lav en beskrivelse
 3. Klik på: "Opret"

4.     Giv det første kriterium en titel
5.     Indsæt beskrivelse for henholdsvis den glade, den sure og den neutrale smiley
6.     Klik her for at tilføje yderligere kriterier
7.     Når du har tilføjet alle de kriterier du har behov for, klik på "Gem" for at gemme og afslutte oprettelsen af rettearket

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard 28. november 2017. Opdateret 9. maj 2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret