VejledningerIntraPol Opgaver - Multiple ChoiceOpret en multiple choice opgave

Opret en multiple choice opgave

Her er en opskrift på hvordan du opretter en multiple choise opgave fra begyndelsen. Hvis flere undervisere går sammen om at lave spørgsmål kan det være en fordel at oprette en multiple choise opgave i en planlægningsgruppe og så importere spørgsmål her fra til de opgaver man har brug for i de forskellige afholdelsesgrupper. Se her hvordan du importerer spørgsmål fra andre opgaver her: Importerer spørgsmål fra en anden multiple choise opgave

 Klik på hvert af de underliggende punkter for at se en detaljeret beskrivelse.

Gå til den gruppe hvor du vil oprette en multiple choice opgave og klik på: "Opret ny opgave"
Gå til den gruppe hvor du vil oprette en multiple choice opgave
 1. Klik på: "Opgaver"
 2. Klik herefter på: "Opret ny opgave"

3.     Klik nu på "Opret ny multiplechoice opgave"

Udfyld nu data om opgaven
Udfyld nu data om opgaven
 1. Giv opgaven et navn
 2. Skriv eventuelt en uddybende beskrivelse af opgaven her
 3. Sæt nu dato og tid for start og sluttidspunkt
 4. Vælg her om opgaven skal være til alle studerende eller udvalgte deltagere
 5. Klik på vis for at vælge hvilke studerende der skal kunne se og besvare opgaven
 6. Klik nu på: "Multiple choice-opgave"
Der er nu flere parametere der skal sættes
Der er nu flere parametere der skal sættes
 1. Som standard er der sat flueben her og der skal vælges en procentsats som indikerer hvornår opgaven er bestået
 2. Brug skyderen her til at ændre på procentsatsen
 3. Hvis denne indstilling vælges udregnes scoren udelukkende som procent korrekt svar
 4. Hvis standard scoreudregningen vælges som også forklares for de studerende i starten af opgaven bygger på følgende principper:
  Her er det nok på sin plads at nævne et eksempel: hvis en opgave f.eks. indeholder 12 spørgsmål med 3 svarmuligheder for hvert spørgsmål vil en studerende med 4 rigtige svar få 0 point for opgaven, da det svarer til hvad rent gætteri vil give. Hvis der er flere valgmuligheder til hvert spørgsmål vil 4 rigtige give positive point.
  Mere om scoreberegningen kan ses her: Her kan læses en introduktion til metoden (klik på Slides), dels er den beskrevet udførligt i denne artikel. Se desuden dette dokument for en enkel forklaring på scoringsalgoritmen.
 5. Hvis du sætter flueben ud for "Vis løsning" kan du vælge her om de rigtige svar skal være tilgængelige med det samme eller det først skal ske når underviseren manuelt publiserer resultaterne eller måske aldrig
 6. Hvis du sætter flueben ud for "Vis resultat" kan du vælge her om de studerende kan se deres score med det samme eller resultatet først skal ske når underviseren manuelt publiserer resultaterne
 7. Som standart skal studerende acceptere "Tro og love" erklæringen og bliver hermed tvunget til at afkrydse checkboksen, hver gang vedkommende trykker på ʺBesvarʺ
 8. Afslut oprettelsen af opgaven ved at klikke på: "Opret ny". Et nyt vindue lukker op
Start med at lave forsiden
 1. Klik på: "Rediger" ud for den første spørgsmålsgruppe

2.     Giv siden en overskrift og formater teksten
3.     Indsæt eventuelt et billede ved at klikke her
4.     Tilføj eventuelt et dokument
5.     Klik: "OK" for at afslutte

Du kan nu oprette spørgsmål
 1. Hvis du ikke vil have spørgsmål på den første side skal du slette dette spørgmål ved at klikke her og
 2. derefter oprette en ny spørgsmålsgruppe og oprette spørgsmålene her
 3. Klik på rediger hvis du vil redigere i det første spørgsmål som spørgsmålsgruppen er "født" med
 1. Indsæt nu teksten til spørgsmålet her. Du kan formatere teksten, indsætte billeder m.m. via teksteditoren
 2. Klik på: "Rediger" for at oprette den første svarmulighed
 3. Skriv svarmuligheden ind her. Det er også her muligt at formatere teksten eller indsætte et billede
 4. Klik"OK" for at oprette svarmuligheden
Der skal altid mindst være to svarmuligheder
Der skal altid mindst være to svarmuligheder
 1. Marker nu hvilket svar der er det rigtige
 2. Du kan altid oprette flere svarmuligheder ved at klikke her
 3. Hvis du sætter flueben her vil de studerende få vist de forskellige svarmulighed i tilfældig rækkefølge
 4. Når du har oprettet alle de svarmuligheder du vil slutter du spørgsmålsoprettelsen ved at klikke på: "OK"

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard juli 2014. Opdateret 19. juni 2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret