VejledningerIntraPol Planlægningsgrupper - Lektionsplaner (kun for undervisere)Hvordan fungerer resoursemappen i en planlægningsgruppe?

Hvordan fungerer resoursemappen i en planlægningsgruppe?

I en planlægningsgruppe er der flere ressourcemapper under fildeling

Der er to typer af ressourcemapper:

  1. Mappen: "Resources" er den mappe som benyttes til at lægge filer som skal ud til ALLE aktive afholdelsesgrupper som bruger planlægningsgruppen
  2. For hver lektionsplan er der en ressourcemappe med navnet på lektionsplanen de er tilknyttet og som KUN spejler filerne til den afholdelsesgruppe som bruger den aktuelle lektionsplan

Mappen: "Resources" i en planlægningsgruppe kan se sådan ud:

OBS: Hvis der skal linkes til filer fra lektionsplanerne SKAL de ligge i en af ressourcesmapperne i planlægningsgruppen
Resourcesmapperne spejles automatisk til den eller de afholdelsesgrupper der er knyttet til planlægningsgruppen. Det er således ikke nødvendigt at uploade filerne mere end et sted.for at gøre dem tilgængelige for de studerende i afholdelsesgrupperne. Alle aktive afholdelsesgrupper der er koblet til planlægningsgruppen kan se alle de filer, der er i "Resources"-mappen. Hvis nu der fx er 12 hold med 12 forskellige undervisere med 12 forskellige lektionsplaner, skal underviserne være opmærksomme på, at de filer, man lægger til sit hold i denne mappe, kan ses af de 11 andre hold.

Hvis der skal lægges filer kun til ét hold skal de lægges i den ressourcemappe der er knyttet til den pågældende lektionsplan og som har samme navn

Mappen: "Fildeling" i de afholdelsesgrupper der er knyttet til planlægningsgruppen ser ud sådan:

Som det ses indeholder "Fildeling" i afholdelsesgruppen to ressourcemapper og disse mapper har samme indhold som mapperne i planlægningsgruppen

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard december 2013

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret