VejledningerIntraPol UndervisningsgrupperHvad sker der når en undervisningsgruppe arkiveres?

Hvad sker der når en undervisningsgruppe arkiveres?

Når en gruppe arkiveres sker følgende:

  • Afholdelsesgruppen arkivers kl. 00.01 den dato som er fastsat i uddannelsesbyggeren
  • De medlemmer som er i gruppen på den dato hvor gruppen udløber, har adgang til gruppen via arkivet. Hvordan man får adgang til en arkiveret gruppe kan ses her: Hvordan får jeg adgang til en arkiveret gruppe?
  • Der kan fortsat kommenteres på meddelelser.
  • Der kan ikke oprettes nye meddelelser

1. Gruppen forsvinder fra de grønne menuer

2. Der oprettes en mappe i ”Arkiverede lektionsplaner”  i planlægningsgruppe med afholdelsesgruppens navn

3. I mappen med afholdelsesgruppens navn oprettes to mapper, Resources og en kopi af lektionsplansmappen (navngivet efter lektionsplanens navn)

3. I mappen med afholdelsesgruppens navn oprettes to mapper, Resources og en kopi af lektionsplansmappen (navngivet efter lektionsplanens navn)

4. Filerne kopieres fra Resources- og lektionsplansmappen til mapperne inde i ”Arkiverede lektionsplaner/[afholdelsesgruppenavn]” og opdateres derfor heller ikke efter arkiveringen

4. Filerne kopieres fra Resources- og lektionsplansmappen til mapperne inde i ”Arkiverede lektionsplaner/[afholdelsesgruppenavn]” og opdateres derfor heller ikke efter arkiveringen
  1. "Resources" indeholder en kopi af de filer der på arkiveringstidspunktet var i "Resources" i Planlægningsgruppen
  2. Alle filer i den lektionsplansspecifikke mappe

5. Lektionsplanen kopieres og navngives med [arkiveret (dato) ] og fil tilknytninger i planen peger på filerne i arkivet.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard august 2016

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret