VejledningerIntraPol Uddannelsesbyggeren (mest for IntraPolkoordinatorer)Hvordan registrerer jeg som skemalægger i Untis så skemabrikkerne automatisk kommer i IntraPol?

Hvordan registrerer jeg som skemalægger i Untis så skemabrikkerne automatisk kommer i IntraPol?

Baggrunds info

Nøglen til en skemabrik er

  • Skoleår (Schoolyeah)
  • U-numre
  • Dato
  • Department (Skole-ID)

Forskelligt skoleår betyder at der kommer to brikker

Forskellige u-numre betyder at der kommer forskellige skemabrikker

Forskellige datoer gør, at der kommer forskellige skemabrikker

Forskellige Departments gør, at der kommer forskellige skemabrikker

 

Hvad er det som gør at skemabrikken kommer ind i IntraPol og havner det rigtige sted?

Der er to forudsætninger for at en skemabrik kommer ind i IntraPol.

Disse forudsætninger skal også være opfyldt for at eventuelle ændringer slå igennem i IntraPol.

Forudsætninger:

  1. Der skal være alias på klassen i Untis. Aliasset afgør hvilken afholdelsesgruppe skemaaftalen havner på i IntraPol.
  2. Der skal være fag på undervisningen i Untis.
    1. Såfremt der er alias på faget man bruger til sin undervisning, da må dette fag ikke bruges på mere end ét modul.
    2. Der bør være et fag per modul.

 

Hvad gør man når undervisningen er aflyst?

Aflyst undervisning skal fjernes som skemalagt undervisning Untis. Herefter skal man huske at eksportere til webunits, da det er her IntraPol får sine data fra.

Hvis undervisningen ikke er synlig i Webuntis, er den heller ikke synlig i IntraPol. Husk at forudsætningerne ovenfor skal være opfyldt.

Hvordan får jeg to skemabrikker på samme dag?

Hvis man som skemalægger ønsker at lave to eller flere skemabrikker samme dag, da skal man oprette dem med forskellige u-numre.

Forskellige u-numre giver forskellige brikker.

Har skemabrikkerne samme u-nummer og samme dato, da vil de blive slået sammen til en brik i IntraPol.

Vejledningen er udarbejdet af Henrik Abildgaard december 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret