VejledningerIntraPol Uddannelsesbyggeren (mest for IntraPolkoordinatorer)Opret undervisningsgrupper og tilknyt et forløb i uddannelsesbyggeren

Opret undervisningsgrupper og tilknyt et forløb i uddannelsesbyggeren

Når der skal oprettes undervisningsgrupper til et semester skal det gøres via Uddannelsesbyggeren

1. Gå til Uddannelsesbyggeren og klik på den periode hvor uddannelsengrupperne skal være aktive (1)

Her er det et hold der starter i periode 3 efteråret 2020 og der er et årgang e20 hold (YEAR hold i SIS)

Uddannelsesbyggeren – Google Chrome

2. Nu skal der tilknyttes et forløb, klik på: "Tilknyt nyt forløb"

Uddannelsesbyggeren – Google Chrome

3. Vælg nu et forløb fra rullepanelet (1) og tryk: "Tilføj" (2)

Uddannelsesbyggeren – Google Chrome

4. Klik på blyanten for at redigere forløbet

Uddannelsesbyggeren – Google Chrome

5. Du kan nu redigere i forløbet

  1. Klik på plusset hvis der skal tilføjes undergrupper. Det kan f.eks. være hvis undervisningen foregår i grupper eller klynger noget af tiden.
  2. Klik på blyanten for at redigere i hvilke studerende, undervisere m.m. der skal have adgang til gruppen
Uddannelsesbyggeren – Google Chrome

6. Du kan nu vælge forskellige indstillinger for gruppen

6.1. Fanebladet "Studerende":

Her er der fflere forskellige grupperingskoder der kan vælges ud over standard koden YEAR. YEAR svaret til det der var valgt under punkt 1. I dette tilfælde vil det være koldet der heder tste20 for testuddannelsen efterår 2020, altså det hold som starter uddannelsen efteråret 2020.

De andre koder kan bruges hvis f.eks. der er studerende der kommer fra flere forskellige YEAR hold eller der er flere klasser på YEAR holdet.

 

6.2. Fanebladet: "Undervisere"

Her kan tilføjes undervisere der skal have adgang til gruppen og der kan sættes roller og rettigheder. Tilføj underviserne enkeltvis via initialer, eller fra en liste eller en gruppeliste.

6.3. Fanebladet: "Gruppeindstillinger": (Dette punkt gælder ikke for KP Uddannelsesbyggeren)

Vælg nu hvilken planlægningsgruppe der skal tilknyttes gruppen fra rullepanelet

  1. Tilføj en tekst der skal stå på forsiden af gruppen
  2. Tilføj de tjenester der skal være i gruppen

6.4. Fanebladet: "Indhold" (Dette punkt gælder ikke for KP Uddannelsesbyggeren)

Her kan tilføjes nogle link. Dette kan være nyttigt hvis man opretter flere grupper / klasser der skal have samme indhold og dermed også links

6.5. Når alle faneblade er udfyldt skal man huske at trykke på: "Gem":

Uddannelsesbyggeren – Google Chrome

7. Gruppen er nu oprettet og vil være oprettet i IntraPol efter nattens datakørsel.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret