Find dine arkiverede grupper

Dine arkiverede grupper vises nu:

Vælg: "Afholdelsesgrupper" i rullepanelet:

SV: noter fra møde omkring vejledning til at hente materiale ud af IntraPol - Meddelelse (HTML)

Du kan genkende arkiverede grupper ved at de knappen ”Vis i menu” til højre for gruppenavnet.

Du trykker: "Vis i menu" og gruppen vil nu blive vist i din gruppeoversigt og du kan tilgå dem herfra.

 

Du kan fjerne de arkiverede grupper fra den grønne menu igen ved at trykke på "Skjul i menu"

Du har nu adgang til din gruppe under "Grupper" igen

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret