Afmelding studerende EVU

Hovedreglen for hvorvidt den studerende skal betale eller ej afhænger af tidspunktet for den studerendes afmelding:

  • Ved afmelding senest 4 uger inden 1. undervisningsdag refunderes det fulde beløb.
  • Ved afmelding senere krediteres der ikke.

Det er den studerendes status (ses i S313), der afgør hvorvidt det er Optag- eller Afholdelsesgruppen, der har ansvaret for afmeldingen. Hvis status er O ligger ansvaret hos Afholdelse ellers ligger det hos Optag.

Sammenhæng mellem tidslinje og status. Hvordan læses nedenstående oversigt?

En studerende afmelder sig:

1)  Vælg relevant kolonne alt efter hvornår afmeldingen sker i forhold til tidslinjen.

2) Vælg relevant række i forhold den studerendes status.

Punkt 1) Sådan sletter du den studerende i S313

a) Fremsøg den aktivitet den studerende har tilmeldt sig i S313.

b) Stil dig på den studerende's linje og tryk "shift F6" to gange. Herefter vil den studerendes tilmelding være slettet.

 

Punkt 2) Krediter i A424 og slet gruppeplacering i A705

a) Fremsøg den aktivitet den studerende er optaget på i A424. Stil dig på den studerendes linje og ret beløbet til 0,00 i gebyrlinjen. Herefter køres N438, hvor der skal angives ”J” i Udskriv kun kreditnota”. Der skal laves en kreditnota via A424 og N438.

b)

 

Punkt 3) og punkt 4) Registrering af en studerende, der afmelder sig første undervisningsdag eller senere

a) Hvis den studerende afmelder sig inden studiestart sættes samme slutdato som gruppens startdato i A705

b) Hvis den studerende afmelder sig efter studiestart sættes afmeldingsdatoen som slutdato i A705

Vejledningen er udarbejdet af Betina Hocke i samarbejde med Sadie Sanderson og Sofie Bouschinger. December 2018

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret