VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon A - EAfgangsårsager ved frafald af studerende - Grund

Afgangsårsager ved frafald af studerende - Grund

I billede S294 "studerende" fremsøger du den studerende som skal udmeldes af studiet.

Tjek at det er den rigtige studieordning som vises.

Stil dig i feltet afgangsårsag og vælg F9  værdilisten, hvorfra "lokal afgangsårsag" vælges.

Når du prøver at komme videre vil du få en advarsel: Her vælger du fortsæt, da den studerende skal fjernes fra alle grupper, når denne ophører.

I feltet afgangsdato indsættes den dato hvor den studerende er stoppet.

Tryk F10 Gem

Afgangskoder der må benyttes...

Afgangskoder der må benyttes...

Det er vigtigt at studerende registreres på de korrekte afgangsårsager  dels fordi det har betydning for den statistik Metropol laver, dels fordi det kan påvirke de studerendes SU og dels fordi det er vigtigt i forhold til indberetninger til ministeriet.

Enkelte ”gamle” årsager er streget ud på listen, da de ikke skal benyttes længere. Det er desværre ikke muligt at fjerne disse årsager i SIS, da vi har historiske data knyttet til dem.

Hvis 2.9 bruges og uddannelsen senere modtager information om årsagen til frafaldet, ændres indtastningen til den pågældende årsag.

Afklaring på afgangskoder...

Afklaring på afgangskoder...

Supplering med lokal note  uddannelsesspecifikke afgangsårsager

Supplering med lokal note  uddannelsesspecifikke afgangsårsager

Da Metropols afgangsårsager er generelle og tværgående, kan der være ønsker om at registrere mere uddannelsesspecifikke afgangsårsager. Eksempler på dette kunne være "for lang geografisk afstand til praktikplads" eller "uniformkrav ej accepteret". Disse indsættes i en note på den studerende. Ønsker du at registrere uddannelsesspecifikke årsager skal du gøre som følgende:

Først skal du oprette en ny notetype. Dette gøres i billede A629  Notetyper

I feltet notetype skriver du det notetypen skal hedde. Der er kun 15 tegn til rådighed, så husk at navngive typen noget sigende. Resten af felterne er præudfyldt og må ikke ændres  husk at gemme F10.

I billede A588 Noter for studerende (kan let tilgås via højreklik fra S294 studerende) registreres nu den uddannelsesspecifikke årsag.

Note for studerende

Note for studerende

I feltet notetype hentes værdiliste (F9) og her findes den notetype som du har oprettet. I feltet ophav skriver du dine initialer. Resten af felterne er præudfyldt af SIS og skal ikke ændres.

Tekstfeltet kan efterlades tomt eller udfyldes hvis der er behov i den enkelte sag.

Statistik og udtræk

Ønsker du at lave statistik på frafald, kan følgende metoder anvendes

  1. fra SIS-portalen kan du danne trækket Stud002
  2. fra jobbestillingen i SIS findes disse 3 nyttige træk
  • A611 studerende med afgangsårsag
  • S453 Forløbs- og afgangsstatistikker
  • S235 Studerende

Alternativt kan du finde frafaldsopgørelser på IntraPol under Tal og fakta/MetropoLIS

Vejledningen er udarbejdet af ANJA/KAEN, juli 2015, rev. BIME, august 2015.

 

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret