VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon A - EEksamensregistrering og afgangsmelding i SIS - EVU

Eksamensregistrering og afgangsmelding i SIS - EVU

 

Denne vejledning gælder kun i de tilfælde hvor Wiseflow ikke benyttes til automatisk overførsel af karakterer til SIS

 

A466 Karakterlister

Gå i jobbestillingen i SIS - S500 og søg A466 karakterlister frem. Det er en god idé også at åbne A326 Gruppe og A890 Fagindhold (udsnit af de to skærmbilleder er vist nedenfor) samtidig, idet data til at udfylde A466 hentes i disse 2 billeder.

 

I jobbestillingen sættes hak i ”vis udskrift”- så kommer karakterlisten frem på skærmen i PDF format. Listen printes.

Den kan kun dannes én gang, derfor er det en god idé at gemme som PDF.

Hvis listen er tom når du får den vist på skærmen, er det oftest et af disse punkter der er fejlet:

  • Datoen der er angivet, ligger ikke indenfor gruppens aktive periode (til og fra perioden)
  • Karakterskala, karaktertype, evalueringsform er ikke angivet korrekt  søg fagindholdet frem på A890 for at se den korrekte sammensætning.

Hvis du har brug for at udskrive karakterlisten igen, skal du bruge A467 Genudskrivning af karakterliste

Genudskrivning af karakterliste.

Et af de tvungne felter på denne udskrift er karakterlistenummer, som du finder øverst på den første dannede karakterliste.

Hvis man ikke har dette nummer er A478 Karakterlisteoversigt et godt billede til at søge listen frem med og der aflæse karakterlistenummeret.

 

Indtastning karakterer A470

Når listen modtages retur med alle underskrifter, kan karakterne tastes. Dette gøres i

A470 Registrering af karakterer/Gruppe

 

Søg holdet frem ved hjælp af en eller flere af de gule felter. Oplysningerne finder du på karakterlisten.

Bedømmelsesdato: Underskriftsdato

Indtast karakter i kolonnen 'Karakter-værdi'.

 

A473 er et kontrol billede som åbner samtidig med A470. Det skal udfyldes inden der trykkes F10 som afslutning. Hvis de to karakterbilleder ikke stemmer overens, får man ikke lov til at gemme indtastningen.

 

Sletning af karakterliste

Hvis du har brug for at slette en karakterliste er der forskel på arbejdsgangen, alt efter om det er en tom karakterliste eller, om der er tastet og godkendt karakterer i listen i SIS.

Ved sletning af en tom karakterliste  søg listen frem i A470 og tryk Shift F6 og F10 for at godkende sletningen.

Ved sletning af en allerede indtastet karakterliste - her bruges A471 Registrering af karakter/merit pr. studerende. Hver enkelt studerende og det rette fagindhold/gruppe søges frem og slettes ved hjælp af shift F6. Når alle studerende på holdet har fået slettet karakteren, slettes selve karakterlisten i A470 ved hjælp af shift F6 og F10.

 

A471 Registrering af karakter/merit pr studerende - Indtastning af karakterer 2. og 3. forsøg.

Det er vigtigt, at historikken kan aflæses ved flere eksamensforsøg, derfor skal hvert nyt forsøg tastes i A471. Ved registrering af karakterer på den enkelte studerende ved 2. og 3. forsøg, må man derfor aldrig søge den studerende frem og taste oveni det der allerede står som karakter.

A471 åbnes derfor uden søgning og felterne udfyldes som om det var en ny studerende dvs. tast CPR brug tab til at komme til næste felt og tast Udd. Ordning og brug tab igen  ryk frem i felterne med hjælp af TAB hele tiden efter udfyldelse af hvert

 

enkelt felt, så udfylder SIS også undervejs og du kan se om det er de rigtige data. Når alle felter er udfyldt  husk at taste F10 for gem.  

SY tæller ikke som eksamensforsøg, hvorimod IA, IM og II alle tæller som et forsøg.

 

Afgangsmelding i SIS - se vejledning:

Udabejdet af Gitte Holm Nielsen (GTNI) juli 2015, revideret september 2018 Betina Hocke (beho)

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret