VejledningerProgrammer kun for ansatte:SIS Leksikon A - EEksamen og indtastning af karakterer - Fælles

Eksamen og indtastning af karakterer - Fælles

Tjek om fagindhold til aktivitet/gruppe/hold i A335 er oprettet.

Tast F7 for at starte søgning

 1. Indtast gruppe/holdnummer i feltet "Aktivitet", afslut søgningen med F8

 

Hvis fagindholdet er oprettet på aktivitet/gruppe/hold i A335, bliver det vist som nedenstående.

 

Hvis fagindholdet ikke fremgår, skal fagindholdskoden indsættes i feltet "Fagindhold".

 1. Fagindholdskoden findes ved at taste F9 når markøren står i fagindholdsfeltet.
 2. Find det relevante fagindhold og tast OK
 3. Når fagindholdskoden fremgår af A335 i feltet "Fagindhold", tryk "TAP" og derefter F10 for at gemme

Hvis fagindholdskoden ikke findes i værdilisten skal den oprettes - se hvordan i denne vejledning: Oprettelse af fagindhold A890

Gamle fagindholdkoder slettes ikke, da de stadig kan være tastet karaktere på fagindholdskoden i den aktuelle gruppe/hold

Oprettelse af karakterliste A466

Oprettelse af karakterliste A466

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A466 i feltet "Modulnr."

1. Tryk på "Redigere" og udfyld felterne som vist på billedet (se forklaringer nedenfor)

Identifikation af studerende: SCN (CPR-nr. skal medtages i henhold til revision)

Gruppe: Gruppen/holdets navn

Pr. dato: Skriv holdets slutdato

Aktivitetsafd.: Tast F9 for muligheder (kan undlades)

Fagindhold: Kan udfyldes hvis fagindholdskode kendes, eller tryk F9 for muligheder

Termin fra fagindhold: Nej

Karakterskala: Tast F9 for muligheder

Karaktertype: Tast F9 for muligheder

Evalueringsform: tast F9 for muligheder

Udskriv titel: N

Udskriv engelsk titel: N

Og 'N' til resten i øvrigt

Der er mulighed for at angive både eksaminator og censor

2. Tryk på "Bestil" for at danne karakterlisten.

Karakterlisten printes. Kan kun printes én gang (men kan altid hentes igen i A467 - Genudskrivning af karakterliste).

Indtastning karakterer

NÃ¥r karakterlisten kommer retur med alle underskrifter, kan karakterne tastes i SIS.

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A470 i feltet "Modulnr."

Tast F7 for at starte søgning

1. Udfyld "Listenr." - fremgår af den udskrevne karakterliste

2. Udfyld enten "Termin" eller "Gruppe"

Afslut søgningen med F8

3. Udfyld bedømmelsesdato (bedømmelsesdato er det samme som udskriftdato)

4. Indtast karakter i feltet "Karakter-værdi"

5. Kontrolskema A473 udfyldes (anvendes til kontrol af indtastning)

Indtastning af karakter for én enkelt studerende, samt karakterindtastning af 2. og 3. eksamensforsøg:

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A471 i feltet "Modulnr."

 1. Udfyld enten "CPR-nr." eller "Studienr." (her skal der ikke foretages en søgning med F7)
 2. Udfyld "Gruppe" med aktivitet/holdnummer, eller tryk F9 for muligheder
 3. Udfyld "Fagindhold" med fagindholdskode, eller tryk F9 for muligheder (husk tankesteg)
 4. Udfyld "Evalueringsform" - tryk F9 for muligheder. Ved at trykke F9 udfyldes "Karakterskala" og "Karaktertype" automatisk
 5. Udfyld "Termin" (fx 0615, for måned og år)
 6. Udfyld "Karakter"
 7. Udfyld "Bedøm.dato." (bedømmelsesdato er det samme som udskriftdato)

Tast F10 for at gemme

Der skal oprettes en registrering i A471 for hvert eksamensforsøg, derved fremkommer alle karakterer og alle forsøg på den studerende.

Sletning af indtastede karakterer

Der kan være behov for at slette en karakter i forbindelse med evt. klagesager eller sygemeldinger.

 

Tast Ctrl+H for "Hurtig Hop" - Tast A471 i feltet "Modulnr."

Tast F7 for at starte søgning

1. Udfyld enten "CPR-nr." eller "Studienr."

2. Udfyld "Fagindhold" med fagindholdskode (husk tankesteg)

Afslut søgningen med F8

3.  Stå i feltet "Termin", hvis der på fagindholdet er flere bedømmelser, findes den korrekte bedømmelse ved at bruge pilene op og ned. Når den korrekte bedømmelse er fundet tryk Shft+F6.

Tryk F10 for at gemme

Vejledningen er udarbejdet af Helle Skaaning, Jette Keilberg og Winnie Høy-Pedersen, juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret