Fagindhold - Fælles

Fremsøgning og oprettelse af fagindhold

Brug hurtig hop (CTRL + H)

A890

ELLER

Vælg i fanerne:

Stamtabeller – Fagindhold – Fagindhold

For at finde det rigtige fagindhold til gruppen, så check om fagindholdet tidligere er oprettet i  A890

Såfremt du skal oprette et nyt fagindhold, så tryk CRTL + Q og vinduet bliver blankt.

  • Udfyld derefter fagindholdsnr. og kort betegnelse, betegnelse, ETCS
  • Vælg resultatformer (findes de ønskede resultatformer ikke så se punkt 10.1. for oprettelse af ny resultatform).
  • UVM-fag skal udfyldes for ÅU hold med indberetningsprincippet SEMFAG

Tryk F10 for at gemme.

Indhold kobles til gruppe

Stå i A326. Via højre musetast vælges indhold på gruppe (A335 fagindhold på gruppe)

Tryk på F9 i Fagindhold for værdilisten, og vælg herudfra hvilket fagindhold, som skal tilknyttes gruppen. Der skal dog kun fagindhold på gruppen, hvis gruppen er tilskudsberettiget hos UVM (dvs. grunduddannelserne, Åben Udannelserne og Fagspecifikke Kurser/enkeltfag)

For at gemme tryk på F10.

Der kan tilknyttes flere fagindhold til den samme aktivitet.

For ÅU

Kontroller at skæringsdato for ÅU er korrekt. Dette foregår ved via højre musetast at vælge skæringsdatoer (A335d). Her skal data stemme overens med data i A335.

Tast F10 for at gemme.

For ÅU - Opretelse af tonede moduler

Et tonet modul oprettes på samme måde som alle andre moduler  det er blot titlen i A326, der skal afspejle ændringerne i A890.

I A326 skal kun ændres:

  1. Betegnelse have den tonede titel  der angives efter en bindestreg

I A890 skal kun ændres:

  1. Fagindhold: tilføj bogstav
  2. Engelsk betegnelse og Engelsk beskrivelse: tilføj tonet titel
  3. Beskrivelse: tilføj tonet titel

 

1 Kommentarer

Bente Illum Hansen

Denne kommentar gælder for EVU.

I vejledningsteksten står der:
•Udfyld derefter fagindholdsnr. og kort betegnelse, betegnelse, ETCS

Hvis Ministeriet ikke når at oprette en ny fagkode i databasen, inden vi skal oprette en aktivitet i SIS, og vi derfor skal oprette fagkoden selv, er det vigtigt at følgende fremgangsmåde anvendes:

1. Fagindholdsnummer "opfinder man selv" - dvs. man vælger næste naturlige nummer i nummerrækkefølge af eksisterende fagkodenumre for den valgte uddannelse.
2. Teksten til Betegnelsen skal kopieres fra Modulbeskrivelsen i den nye godkendte Studieordning.
3. Den korte Betegnelse konstruerer man selv.
4. ECTS fremgår af Modulbeskrivelsen
5. UVM fagnummeret skal indhentes i Ministeriet.

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret