Gebyrtyper A421 - KP Fælles

Denne arbejdsgangbeskrivelse omhandler, hvordan du finder en gebyrtype, der er gældende for KP Navision. HUSK kun at vælge gebyrtyper, hvor Økonomisystemet er NAVISION KPH (dette ses nederst i billede A421).

Vejledningen er opdelt i:

  • Almindelige aktiviteter dvs al grundudddannelse, hyldevarer på VU (almindelig åbent udbud, katalogkurser og lignende)
  • Rekvirerede aktiviteter dvs. særlige hold afvikles pba en kontrakt.

I 2019 er alle gebyrtyper oprettet af økonomiafdelingen i SIS. Hvis du mangler en gebyrtype så skriv til KPSIS@kp.dk

Konteringsvejledningen med alle Sagsalias finder du her: https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Okonomi/SitePages/Regnskab.aspx

Gebyrtyper og Sagsalias skal bruges i forbindelse med opkrævning i SIS. Vær opmærksom på, at gebyrtyper:

 

Almindelig aktiviteter  - 4 typer

Gebyrtyperne fremsøges i A421. Ovenfor ses 4 forskellige eksempler på gebyrtyper for almindelig aktiviteter.

1) Gebyrtypen for grunduddannelse, undervisningstakst (denne indeholder både undervisningtakst og bygningstakst) til brug for opkrævning af revalidenter (studerende der får deres uddannelse betalt af kommunen, jobcenteret eller lignende aktører). Fremsøg U0000V, der er gældende for alle grunduddannelser og udfyld herefter Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias)  Vejledningen finder du her: https://vejledninger.kp.dk/m/91128/l/1142591-revalidenter-og-rekvirenter-oprettelse-og-fakturering-i-sis-kp-faelles

2) Et eksempel fra åben uddannelse - almindeligt åben udbud. I gebyrtypen er indsat sagsalias i Dim. 5. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive Vxxxx% (hvor xxxx er uddannelsesordningen).

Når du søger kan procenttegnet være:

  • H = Hyldevarer. Gælder for alle uddannelser undtagen Diplomuddannelsen i pædagogik, der har 3 nedenstående muligheder:
  • O = Hyldevarer. Opvækst, Trivsel og Læring
  • S = Hyldevarer. Skole, Undervisning og Læring
  • V = Hyldevarer. Uddannelse, Vejledning og Erhverv

Så hvis det er f.eks Diplom i ledelse finder du gebyrtypen ved at søge V8830H og så fremdeles. Stedkontoen (afdelingen/aktivitetsafdelingen) er inkluderet i aliaskonteringen.

3) Gebyrtypen for fagspecifikke moduler bruges på tværs af alle videreuddannelser, derfor skal både Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias) udfyldes. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive V4652H.

4) Gebyrtypen for indtægtsdækket virksomhed (IDV) - vær obs på, at den viste gebyrtype er med moms, der findes en tilsvarende uden moms (I4120U). Når du bruger gebyrtypen for IDV skal du udfylde Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias).

 

Rekvirerede aktiviteter - 4 typer

1) Et eksempel fra rekvireret åben uddannelse. I gebyrtypen er indsat sagsalias i Dim. 5. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive Vxxxx% (hvor xxxx er uddannelsesordningen).

Når du søger kan procenttegnet være:

  • R = Rekvireret. Gælder for alle uddannelser undtagen Diplomuddannelsen i pædagogik, der har 3 nedenstående muligheder:
  • T = Rekvireret. Opvækst, Trivsel og Læring
  • U = Rekvireret. Skole, Undervisning og Læring
  • E = Rekvireret. Uddannelse, Vejledning og Erhverv

Så hvis det er f.eks Akademuddannelsen i i beskæftigelse finder du gebyrtypen ved at søge V4190R.Stedkontoen (afdelingen/aktivitetsafdelingen) er inkluderet i aliaskonteringen.

2) Gebyrtypen for fagspecifikke moduler bruges på tværs af alle videreuddannelser, derfor skal både Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias) udfyldes. Gebyrtypen fremsøges ved at skrive V4652R.

3) Gebyrtypen for indtægtsdækket virksomhed (IDV) - vær obs på, at den viste gebyrtype er med moms, der findes en tilsvarende uden moms (I4120U). Når du bruger gebyrtypen for IDV skal du udfylde Projektkonto (STED) og Dim. 5 (sagsalias).

Vejledningen er udarbejdet af Sadie Sanderson (sasa) og Betina Hocke (beho) marts 2019 - revideret december 2019

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret