Gruppevipning - Fælles

Vinduet benyttes til at kopiere studerende fra én gruppe til en anden gruppe. Den gruppe der skal vippes/kopieres til skal være oprettet på forhånd.

A718

A718

Brug €"Hurtig hop"€™ (ctrl+H) eller find vinduet vha. stien: Studerende – Studerende/Kursister – Gruppevipning

Fremsøg gruppen du vil vippe/kopiere FRA

Fremsøg gruppen du vil vippe/kopiere FRA

I området â"Vip fra"€™ fremsøges den gruppe de studerende skal kopieres/vippes FRA.

  1. Stå i feltet Gruppe og tryk F7. Når feltet er gult kan du søge. Indtast navnet på gruppen.
  2. Angiv evt. en pr.dato for kun at få vist studerende, der er aktive på gruppen på ’pr.dato’.

Tryk F8 for at hente gruppen frem.

Fremsøg gruppen du vil vippe/kopiere TIL

Fremsøg gruppen du vil vippe/kopiere TIL

I området "Vip til"€™ fremsøges den gruppe de studerende skal kopieres/vippes TIL.

  1. Stå i feltet Gruppe og tryk F7. Når feltet er gult kan du søge. Indtast navnet på gruppen.

Tryk F8 for at hente gruppen frem. Start og Slut datoen er nu blevet ændret til den nye dato for den nye gruppe.

Markér studerende der skal vippes

Markér studerende der skal vippes

Alle studerende er som udgangspunkt markeret med "€™J"€™ til vipning/kopiering.

Undtagelsen er studerende, der er på orlov. De er som udgangspunkt markeret med €"O"€™ for orlov, og vil ikke blive vippet.

  1. Ret evt. til "N"€™ for studerende, der ikke ønskes vippet.
  2. Brug evt. knappen "2" Vend vip€™ for at vælge "N"€™ for alle fremsøgte studerende på én gang.

Vip/kopiér studerende

Vip/kopiér studerende

Når de studerende, der ønskes vippet, er markeret med "J"€™, gennemføres vipningen/kopieringen.

  1. Tryk på knappen "1 Vip studerende".

Denne vejledning er udarbejdet af ASNI og HFRY juli 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret